Eerste blad    Vorig blad    Blad 14 van 14 bladen    


61688 Johan de STOPPELAERE. Geboren op 25-04-1565 te Gent. De geboortedatum kan onmogelijk juist zijn, of de vader/zoon relatie met Guillaume is niet juist. De vader zou 25 jaar oud zijn op het moment dat zijn zoon trouwt. Zoon van Lieven de STOPPELAERE (zie 123376) en Anna van ALMONDE (zie 123377).
Gehuwd voor de kerk mei 1587 te Gent met
61689 Anna PARENT. Erfvrouwe van Belle Vierge en Sandrimont. Dochter van Hubert PARENT (zie 123378) en Anna de WAUDRIPONT (zie 123379).
Uit dit huwelijk:
1.  Guillaume (Willem) de STOPPELAER (zie 30844).
2.  Philips. Overleden op 03-04-1642 te Gent. Heer van Schoonbroek, Belle Vierge, Sandrimont en Portes. Schepen van de tweede bank van Gent.
Gehuwd voor de kerk 1624 met Isabella de BLOYS. Overleden na 1649. Dochter van Jan Baptist de Bloys, Raadsheer van Vlaanderen en van Margaretha van Beveren.
3.  Daniel. Ridder. Luitenant-Kolonel van een regiment Hooglanders, in dienst des Keizers onder den Heer van Mortaignes. Hij sneuvelt in 1644.
Gehuwd met Maria van HOVEN. Overleden op 17-11-1632. gezegd "Basedo". Geboren in het land van Mechelen. Dochter van de Burgemeester van Mechelen.
4.  Adriaan. Sergeant-Majoor bij de cavalerie in het land van Wittenberg.
Gehuwd met Emerentia. Baronesse van Spauer en Pfaumb.
5.  Charles.
6.  Francois. Jong overleden.
7.  Jean. Jong overleden.
8.  Hubrecht. Jong overleden.

61690 Thomas Jacobs van den DAELE.
Gehuwd met
61691 Lysbeth CREEFT.
Uit dit huwelijk:
1.  Goedele (Geertje) (zie 30845).

64384 Michiel Willemszn. LEEFLANGH. Overleden tussen 31-8-1567 en 1-4-1569. Hij wordt in 1543 aangeslagen voor de 10-de penning voor resp. 9, 8 en 4½ morgen land bij de Rotte en in 1561 voor een huis in de Catgespolder. Hij verlijdt in 1554 een losrente van 5 ponden, verzekerd op 8 morgen land, transporrteert in 1564 een erfpenning-brief van 28 pond dd. 20-2-1560 en verwaarborgt in 1567 een erf in de Catjespolder.
Kind:
1.  IJsbrant Michielszn. (zie 32192).

64416 Leendert SOLBOL.
Gehuwd met
64417 Marritgen Cornelis Ingensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Leendertszn. (zie 32208).
2.  Plonis Leendertszn. Overleden ± 1599.
Gehuwd met Neeltgen Cornelis Ockersdr.

65044 Willem Corneliszn. SCUEMAKER.
Kind:
1.  Cornelis Willemszn. CLEYNENBOUFF (zie 32522).

65176 Leendert Rijkeszn. (VEEN).
Kind:
1.  Jacob Leendertszn. VEEN (zie 32588).

Generatie XVII
 
65536 Willem Dirkszn van der SPECK. overleden te Rijswijk na 26 december 1515. hij vestigde op 26 december 1515 voor zichzelf en voor zijn vrouw Neeltjen een memorie, waarvoor hij aan de kerkmeesters elf pond hollands betaalde. Zoon van Jonge Dirk van der SPECKE (zie 131072).
Gehuwd met
65537 Neeltjen.
Uit dit huwelijk:
1.  Claes Willemszn (zie 32768).
2.  Andries Willemszn. hij was aanwezig bij het passeren van de akte op 26 december 1515.
3.  Dirck Willemszn. ook genaamd "Jonge Dirck Willemszn". In 1518 getuigt hij voor de kerkmeesters van zijn wetenschap dat een bepaald legaat gemaakt is.
4.  Jannegien Willemsdr. op 6 oktober 1519 oorkondt zij, met haar voogd Dirck van der Speck de Jonge, zoon van haar oom, dat zij een losrente heeft verkocht op haar huis en erf in Rijswijk.

66024 Arent Gerritszn. Overleden voor 1523. Zoon van Gerrit Aerntszn. (zie 132048).
Kind:
1.  Philips Aertszn. (zie 33012).

66176 Arent Jansz. TOUWEN. Overleden voor 1464.
Gehuwd voor de kerk 1460 met
66177 Lijsbeth. Overleden op 02-06-1498.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Arentsz. TOU van der BURGH (zie 33088).

69896 Cornelis Huyghen van der BURCH. Geboren ± 1515. Overleden te Delft in of voor 1524.
Gehuwd voor de kerk op 16-10-1547 te Delft met
69897 Engeltje N.N. Overleden te Delft na 11-11-1537. Zij zou een dochter kunnen zijn van Matheus Janszn. (van Velzen) en Duif Harmensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Corneliszn. van den BURGH (zie 34948).

69898 Matheus Janszn. van BERENDRECHT. Overleden op 20-02-1587. Zoon van Jan Matheuszn. van BERENDRECHT (zie 139796) en Duyve Dirksdr. van LEYDEN (zie 139797).
Gehuwd. Huwelijks voorwaarden Leiden 9-4-1513. Partner is
69899 Margriet Cornelisdr. van DELFT. Dochter van Cornelis Janszn. van DELFT (zie 139798) en Alijdt Ghijsbrechtsdr. (zie 139799).
Uit dit huwelijk:
1.  Marritgen Mattheusdr. (zie 34949).

69900 Thielman Corneliszn. van den HEUVEL. Overleden op 02-10-1536.
Gehuwd met
69901 Aleid Dirksdr. van RODENRIJS. Overleden 1535.
Uit dit huwelijk:
1.  Mr. Willem Thieleman (zie 34950).

69902 Jan Aper van MELISDYCK. Overleden 1555. Zoon van Aper Meliszn. van MELISDYCK (zie 139804) en Ericje Danielsdr. COSIJN (zie 139805).
Gehuwd met
69903 Christijn (Stijntje) Claesdr. van DIJCK. Overleden ± 1551.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Jan Apersdr. (zie 34951).

69908 Claas Gilliszn. TRAPPER. Zoon van Gillis Pietersz. (TRAPPER) (zie 139816).
Kind:
1.  Adriaan Claes Gillis (zie 34954).

72474 Mees Willemszn. Geboren 1454. overleden in Vlaardingen na 1513. burgemeester van Vlaardingen (1494) en schout aldaar (1507-1508, 1511-1513).
Gehuwd met
72475 Marijtje. overleden tussen 20 mei 1545 en 1547. ze was weduwe van Willem Adriaanszn en van Cornelis Kerstanszn.
Uit dit huwelijk:
1.  Ariaantje Mesen (zie 36237).

76810 Bartholomeus van der DOES.
Gehuwd met
76811 Yda van MUYLWYCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna (Yda) (zie 38405).

79112 Ocker Janszn. Overleden na 1521. Zoon van Jan Ockerszn. (zie 158224).
Kinderen:
1.  Aert (Arnout) Ockerszn. (zie 39556).
2.  Jan Ockerszn. Vermeld in het kohier van de Tiende Penning van 1561.
3.  Arien Ockerszn. Vermeld in het kohier van de Tiende Penning van 1561.
4.  Schrevel Ockerszn.
Gehuwd voor de kerk 1538 met Wilhelmina Willemsdr. van DRENCKWAERT.

123296 Joris Dirkszn. Geboren ± 1484. Overleden tussen 1543 en 1553. Vermeld in het kohier van de Tiende Penning van Gouderak van 1543 als eigenaar van ruim 18,5 morgen land "mit huys ende tymmerage" in de polder het Middenblok. In het jaar 1553 wordt hij niet meer vermeld, alleen zijn zoon Maerten Joriszn "mit sijn moeder".
Gehuwd met
123297 N.N. Overleden na 1553.
Uit dit huwelijk:
1.  Vincent Joriszn. Geboren ± 1516. Overleden na 1553.
2.  Jan Joriszn. Geboren ± 1516. Overleden na 7 juli 1587. Hij wordt vermeld in een akte van 7-7-1587, samen met zijn broer Aert.
3.  Aert Joriszn. Geboren ± 1516. Overleden na 7 juli 1587. Hij wordt, samen met zijn broer Jan, vermeld in een akte van 7-7-1587.
4.  Maerten Joriszn. (zie 61648).
5.  Willem Joriszn. Eigenaar van 3 morgen land met een huis in het Kattendijkseblok onder Gouderak. Genoemd in de tiende Penning van 1553. Gezworene van Gouderak in 1580 en 1596.
Gehuwd met Grietie Dirck Maertensdr.

123376 Lieven de STOPPELAERE. Geboren op 15-10-1512 te Gent. Overleden op 16 of op 18 oktober 1568. Hij was in Holland bekend als " De edelman van Gent ". Zoon van Phillips de STOPPELAERE (zie 246752) en Margaretha van SOMPELE (zie 246753).
Gehuwd met
123377 Anna van ALMONDE. Geboren ± 1520. Overleden op 08-08-1572 te Gent. Dochter van Johan van ALMONDE (zie 246754) en Petronella van der WERVE (zie 246755).
Uit dit huwelijk:
1.  Petronella. Geboren op 04-02-1560 te Gent. Overleden op 28-10-1604.
Ondertrouwd op 27-10-1590 te Delft met Mr. Adriaan van der GOES. Geboren op 17-02-1651 te Delft. Overleden op 07-01-1632. Begraven in de Kloosterkerk te Den Haag. Advocaat en raad ordinaris in den Hove van Holland. Rekenmeester van de Prins van Oranje.
2.  Margaretha. Geboren op 19-06-1562. Overleden 1625.
Gehuwd met Jr. Gilles de GLYMES. Overleden voor 16 oktober 1607. gezegd Cool. Heer van Viversen, Schout in Holland.
3.  Francois. Geboren op 31-03-1564.
Gehuwd met Johanna de WITTE.
4.  Johan (zie 61688).

123378 Hubert PARENT. Geboren ± 1521.
Gehuwd met
123379 Anna de WAUDRIPONT.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna (zie 61689).

Generatie XVIII
 
131072 Jonge Dirk van der SPECKE. overleden voor 16 juni 1430.
Beleend met "die Specken" en twee morgen daarbij op 8 mei 1418.
Hij was Leids poorter, was aan Kabeljauwse zijde in 1419 betrokken bij ongeregeldheden in die stad. Maakte als man van Jan van Beieren met andere edelen op 11 september 1420 deel uit van de vierschaar van Kennermerland die te Haarlem vonniste. In 1424 vermeld onder de "welgeborenen" te Lisse, die hun krijgsdienst afkochten. Hij verkocht op 16 maart 1413 een huis en erf aan de Breestraat in Leiden aan Jonge Heinric Harmanszn. voor een jaarlijkse rente van 10 Sch. met de houde.
Zoon van Dirck van der SPECKE (zie 262144).
Kinderen:
1.  Willem Dirkszn van der SPECK (zie 65536).
2.  Jacob. Bezitter van Ter Specke. Baljuw van Noordwijk en rentmeester van Teijlingen (vermeld 17 febr. 1428). Moest na aanvankelijke weigering toch bijdragen in de bede met de welgeborenen van Lisse (uitspraak van het Hof van Holland van 26 okt. 1435). Had onenigheid met Jan van den Bergen betreffende het klerkambt van de houtvesterij van de Haarlemmerhout (18 en 25 jan. 1436, aard van het conflict onbekend). Jacob werd 26 jan 1457 Leids poorter, met Jan van Leyden als borg. Maakte deel uit van de ridderschap en edelen door wie Karel de Stoute 21 juli 1468 werd ingehuldigd. Overleden voor 18 juni l477. Trouwt Kerstyne Willemsdr. van Oestgeest, die hij 10 juni 1476 de helft van zijn leengoederen in lijftocht gaf. (zij tr.(2) voor 26 juni 1478 Daniel van Alphen Roelofsz.).
Jacob werd 22 okt. 1410 beleend met "die Volghelegge" aan de Papenweg onder Voorschoten, na opdracht door Heynric Bokel (opnieuw beleend 17 jan. 1421, 24 nov. 1429 en 10 april 1439 door resp. Jan van Beieren, Jacoba van Beieren en Philips de Goede). Beleend met die Specken c.a. 13 juni 1430; huurde van het klooster Leeuwenhorst m.i.v. 1435 een half hond geestland te Lisse, gedurende tien jaar. Jacob kreeg 26 jan. 1462 grafelijke toestemming om in een stuk weiland bij zijn woonhuis te Lisse (ongeveer 6 morgen) konijnen te houden, ter proviandering van zijn keuken, behoudens het grafelijk recht op de konijnenvangst. Onder Rijswijk bezat Jacob een huis en hofstede met 13 morgen land. Hij komt met zijn vader voor onder de welgeborenen te Lisse die in 1424 hun krijgsdienst afkochten. Jacob behoorde tot de oprichters van het Onse Vrouwe Gilde in de parochie van Lisse (1461 ?).

3.  Symon. overleden op 15 augustus 1478. Hij is bekend onder de naam "Mr. Symon Vrederic", pastoor van Edam, vermeld sedert 1445-4. Hij deed 23 okt. 1477 vrijwillig afstand, kapelaan van de St. Pieterskerk te Leiden, stichtte 24 okt. 1475 een vicarie op het St. Catharina-altaar in de St. Pancreaskerk te Leiden, gewijd aan St. Catharina, St. Barbara en St. Apollonia, bewoonde in 1478 een huis te Leiden aan de Nieuwe Straat (ws. de Kloksteeg) in het bon Over 't Hoff. Dit huis kocht hij 9 nov. 1460.
Beleend met die Specken, op 18 juni 1477 na het overlijden van zijn broer Jacob.
Bij de stichting van zijn vicarie bepaalde hij dat hij tot zijn dood zelf het vruchtgebruik van de vicariegoederen zou genieten, nadien zou de vicarie zijn voor zijn neef Joest Vranckenz.; de begeving van de vicarie behield hij voor zichzelf om vervolgens te komen aan zijn zuster Yeve, na haar dood aan genoemde Joest en tenslotte aan Yeves nageslacht. De vicaris moest gekozen worden uit Symons familie en bij gebrek daaraan diende een arm priester te worden gekozen.
Voor de viering van zijn naamdag en voor memoriediensten diende de vicaris de St. Pancraskerk jaarlijks I pond te geven. Symon schonk aan zijn stichting zijn bovengenoemde huis, een huis en erf met een kamer en erf op de Rijn, achter de Breestraat (30 aug. 1473 gekocht van Ysbrant Claesz.), een rente van 10 scb. p.j. met de houde op een huis aan de Breestraat; land te Lisse gekocbt van Aef, weduwe van zijn broer Floris en twee renten en land te Lisse, gekocht van Floris' zonen; bovendien begiftigde hij de vicarie met zijn zomer- en winterbrevier. De stichting werd 28 nov. 1477 door de Utrecbtse bisschop erkend, deze benoemde Symon Vrederic tot vicaris. Later schonk Symon zijn vicarie nog 3/4 van een huis en hofstede met 13 morgen land te Rijswijk, waarvan bij de helft (3/8) erfde van zijn broer Jacob en de andere helft kocht van diens weduwe (26 juni 1478). Na Symons dood kochten zijn executeurs-testamentair voor de opbrengst van zijn nagelaten zilverwerk en huisraad t.b.v. de vicarie een rente van 7 pond gevestigd op land te Wassenaar en een van 7 Rijnse guldens 10 stuivers ten laste van de stad Leiden. Symons bibliotheek lieten zij plaatsen in de librije van de St. Pieterskerk onder voorwaarde van medegebruik door de vicaris (27 dec.1482). Symon vermaakte het Jherusalemshof aan de Cellebroedersgracbt (nu Kaiserstraat) te Leiden een rente, op voorwaarde dat de mannen van het hof ieder I penning in de St. Pieterskerk zouden offeren tijdens de memoriedienst voor hem. Ook het klooster Mariënhaven deed zijn memorie.

4.  Symkyn Dirks kind. begraven in de St Pieterskerk in Leiden 1398/1399.
5.  Floris. overleden voor 10 november 1443. Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden.
6.  Yeve. overleden na 24 oktober 1475.
Haar zoon Joest ontving na de dood van Symon Vrederic van der Specke diens vicarie.
Yeves nageslacht voerde de naam "Van der Speck" en bezat de collatie van de genoemde vicarie. Tot hen behoorde Vranc Matthijszn van der Speck, in 1568-1572 verwikkeld in een proces rond landbezit van de vicarie in de St Pancreaskerk te Leiden, waarvan hij collator was. Ook Pieter Gerritszn van der Speck, deken van het Leidse timmermansgilde en stichter van het "St. Pietershofje" te Leiden (1645) stamt uit deze familie.
Gehuwd met Vranck Pieterszn. Timmerman. overleden na 18 juni 1477.
7.  Baertraet. begraven in de St. Pieterskerk te Leiden 1398/1399.
8.  Dirk Dirkszn. Overleden in 1501. hij bewoonde 7 juli 1478 het huis te Rijswijk afkomstig van Jacob van der Speck, van de bijbehorende 13 morgen land bezat hij één vierde deel, die hij van Jacob zal hebben geërfd.
Gehuwd (1) met Lysbeth.
Gehuwd (2) met Aechte.

132048 Gerrit Aerntszn. Overleden voor 1506. Zoon van Aernt Aerntszn. van DIJCK (zie 264096).
Kind:
1.  Arent Gerritszn. (zie 66024).

139796 Jan Matheuszn. van BERENDRECHT. Hij trouwt (1) een dochter van Claes Bouwens Fijch. Zoon van Matheus Jan Willemszn. van BERENDRECHT (zie 279592) en Adriana Jansdr. van der WOUDE (zie 279593).
Gehuwd met
139797 Duyve Dirksdr. van LEYDEN. Zij trouwde (1) Heyman Floriszn. van Boschhuysen. Dochter van Dirck Aelbrechtszn. van LEYDEN (zie 279594) en Belia Arentsdr. HEERMAN (zie 279595).
Uit dit huwelijk:
1.  Matheus Janszn. (zie 69898).

139798 Cornelis Janszn. van DELFT. Drapenier, overleden te Leiden tussen 10-11-1501 en 9-8-1505.
Gehuwd met
139799 Alijdt Ghijsbrechtsdr. Overleden te Leiden tussen 1-11-1535 en 9-2-1536. Dochter van Gijsbrecht Jan Witgenszn. (zie 279598) en Catharina Gerytsdr. VINCK (zie 279599).
Uit dit huwelijk:
1.  Margriet Cornelisdr. (zie 69899).

139804 Aper Meliszn. van MELISDYCK.
Gehuwd met
139805 Ericje Danielsdr. COSIJN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Aper (zie 69902).

139816 Gillis Pietersz. (TRAPPER).
Kind:
1.  Claas Gilliszn. TRAPPER (zie 69908).

158224 Jan Ockerszn. Geboren ± 1440. Zoon van Ocker Janszn. (zie 316448).
Kind:
1.  Ocker Janszn. (zie 79112).

246752 Phillips de STOPPELAERE. Overleden op 17-06-1549 te Gent. Begraven in de St. Pieter te Gent. Heer van Schoonbroek. Baljuw van Vieux Bourg. Ontvanger van de St. Pieter te Gent (1530), Schepen van Gent (1540, 1541 en 1543). Zoon van Jan de STOPPELAERE (zie 493504) en Isabeau van den BOSSCHE (zie 493505).
Gehuwd met
246753 Margaretha van SOMPELE. Overleden op 09-11-1538 te Gent. Begraven in de St. Pieter te Gent.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemina. Geboren op 07-09-1506. Religieuse in Nonnenbosch bij Gent.
2.  Josina. Geboren 1508.
3.  Barbeltje. Geboren 1509.
4.  Philips. Geboren op 01-08-1511. Overleden op 17-09-1578 te Warsbeke. Heer van Schoonbroek.Schepen van Gent, 1551, 1559.
Gehuwd (1) met Jacqueline de BEAUFREMEZ. Overleden op 28-04-1545 te Gent. Begraven in de St. Bavo te Gent. Dochter van Dirk de Beaufremez en Isabella van Sieelen.
Gehuwd (2) met Bertha van de WERVE. Overleden op 14-09-1570. Dochter van Frans van der Werve, Heer van Giessen-Ouwerkerk en van Machteld van Bronckhorst.
5.  Elisabeth. Geboren op 20-01-1512. Overleden op 23-11-1583.
Gehuwd voor de kerk ± 1533 met Claude DAMAS. Geboren op 08-01-1485. Overleden op 06-07-1557. Begraven in de kerk van St. Jan te Gent in zijne vrije sepulture bij de preekstoel. Zoon van Jan Damas en Margaretha de Villa.
6.  Lieven (zie 123376).
7.  Cathalina. Geboren op 06-04-1514. Overleden op 12-04-1597. Religieuse in het klooster Nonnenbosch bij Gent.
8.  Anthoine. Geboren ± 1519. Overleden op 03-03-1591. Begraven in de St. Mariakerk te Gent. Heer van Schaubroeck. IJverig spaansgezind. Kapitein van een vendel krijgsvolk in dienst van de Magistraat van Gent tegen de beeldenstormers in 1566. Luitenant onder de kapitein Jan Wiese, van een burgervendel aldaar in 1572. Schepen van de Gedeele in 1567, 1575 en van de Keure in 1586. Hij verwekte in mei 1584, met anderen, een oproer te Gent ten voordele van de Hertog van Parma, werd gevangen genomen maar op 3 september weer losgelaten als Jonkheer de Stoppelaere. Lid van het schippersgilde te Gent.
Gehuwd met Gerardina de GRUYTERE. Overleden op 21-05-1611. Begraven in de St. Maria kerk. Dochter van Gislebert de Gruytere, Heer van Loovelde en van Gertruida van IJdeghem.
9.  Daniel. Geboren 1521. Overleden op 09-07-1604. Schepen te Gent in 1576.
Gehuwd met Martha BORLUUT JEROMESDR. Weduwe van Gerard Triest.

246754 Johan van ALMONDE. Heer van Wena, Bloemersdijk en Beukelsdijk, beleend in 1506, op 14-10-1553, na de dood van zijn broer, beleend met de meer omschreven Almondse Lenen. Hij verkreeg op 14-12-1537 octrooi om over zijn lenen te mogen disponeren.
Gehuwd met
246755 Petronella van der WERVE. Dochter van Aart van der WERVE (zie 493510) en Berta van LOON van KIJFHOEK (zie 493511).
Uit dit huwelijk:
1.  Barta. Geboren ± 1516.
2.  Anna (zie 123377).
3.  Abraham van STRIJEN van ALMONDE. Geboren ± 1522. Jonkheer. Heer van Beukelsdijk, Bloemersdijk en Altena. Op 1-2-1555, na de dood van zijn vader, beleend met de Almondse Lenen en de eerder genoemde ambachten.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1565 met Catharina Dirxdr.
Gehuwd voor de kerk (2) op 17-02-1565 te Delft met Maria de GROOT HUGENDR.
4.  Magdalena. Geboren ± 1533. Begraven op 07-11-1607 te Delft.
5.  Jacob. Geboren 1535. Overleden 1609. Heer van Wena, op 22 oktober 1555 hiermee verlijd, ongehuwd, meesterknaap van Holland. In 1609 op 74 jarige leeftijd overleden en als laatste van deze tak met zijn wapen begraven.

Generatie XIX
 
262144 Dirck van der SPECKE. overleden voor 8 mei 1418. bezitter van Ter Specke. Werd 4 juli 1378 Leids poorter, met Gheret Heerman als borg, voor 40 pond. Vermeld als schout van Lisse 12 jan.-29 nov. 1394, schepen van Leiden 1394-95, 1395-96, burgemeester 1398-99, kerkmeester van de St. Pieterskerk 1400-1401. Aangesteld tot boter- en kaaskoper in de Friese oorlog 1398. Rentmeester van Kennemerland en Westfriesland sedert 15 september 1403 in de plaats van Bertelmeeus van Raephorst en zolang het deze goeddunkte. Hij verloor in 1410 zijn Leidse poorterschap, daar hij reeds langer dan vijf jaar buiten de stad verbleef, hij zal waarschijnlijk naar Ter Specke zijn teruggekeerd.
Vermeld als veehandelaar 24 aug. 1396, 2 febr. 1402 en 3-24 aug. 1404. Hij pachtte in 1398-99 de Leidse hopaccijns. Hij leende de stad Leiden geld voor de krijgstocht tegen de Friezen (terugontvangen 1398-99). Met Dirk van den Bossche leverde hij 1403-04 kalk aan de St. Pieterskerk.
Zijn huis te Leiden werd 15 juni 1410 voor 275 nobel verkocht, van de opbrengst werd een aantal hoge pandrentes ingelost.
Beleend met 2 morgen te Lisse 24 okt. 1372, verhief dit leen en "die Specken" (9 morgen land) in 1390 met ledige hand; die Specken ontving hij 12 dec. 1400 als onversterfelijk erfleen, tevens werden hem genoemde 2 morgen ten vrij eigen gegeven en kocht hij van de graaf 2 hond land gelegen aan de Horenbrugge en 2 hond land genaamd Butterscamptgen, beide gelegen te Lisse aan het (Haarlemmer)meer.
Dirk kocht 27 febr. 1395 een gedeelte van het veenland tussen Zegwaard en Zevenhuizen dat Floris Gijsbrechtsz. verbeurde, van de graaf.
Voor de aanleg van de nieuwe weg van Leiden naar Oegstgeest (de huidige Steenstraat) moest Dirk in 1395 land afstaan.
Hij stond 12 jan. 1386 borg voor Wendelmoet Gherit Wissenwed., 6 febr. 1395 met Ysbrant van der Laen voor Herman Willemsz. en Willem Symonsz. en in 1398 voor Vranc Poes.
Zoon van Dirck van der SPECKE (zie 524288) en Bartrarde Arntsdochter van WATERLANT (zie 524289).
Kind:
1.  Jonge Dirk (zie 131072).

264096 Aernt Aerntszn. van DIJCK. Overleden voor 1461. Op 16 augustus 1429 wordt Aernt Aerntsz van Dijck benoemd tot voogd over zijn broer Tyman, omdat de laatste niet voor zichzelf zorgen kan. Tyman is ongehuwd. Aernt neemt het leen en alle rechten daarop over. Zoon van Aernt van Dijck Gerritszn. (zie 528192).
Kind:
1.  Gerrit Aerntszn. (zie 132048).

279592 Matheus Jan Willemszn. van BERENDRECHT. Zoon van Jan Willem IJsbrandszoon (van BERENDRECHT) (zie 559184) en Badeloghe Dircksdr. (die BRUIN) (zie 559185).
Gehuwd voor de kerk voor 1450 met
279593 Adriana Jansdr. van der WOUDE. Dochter van Johan van ALCKEMADE van der WOUDE (zie 559186) en Machteld Willem Rengersdr. (zie 559187).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Matheuszn. (zie 139796).

279594 Dirck Aelbrechtszn. van LEYDEN. Zoon van Aelbrecht Dirckszn. van LEYDEN (zie 559188) en Adriana Willemsdr. van LEEUWEN (zie 559189).
Gehuwd met
279595 Belia Arentsdr. HEERMAN. Dochter van Arent HEERMAN (zie 559190).
Uit dit huwelijk:
1.  Duyve Dirksdr. (zie 139797).

279598 Gijsbrecht Jan Witgenszn. Overleden te Leiden tussen 5-10-1493 en 16-3-1496. Drapenier, Heilige Geestmeester te Leiden. Zoon van Jan Gijsbrecht Witgenszn. (zie 559196) en Alyt Gerytsdr. (zie 559197).
Gehuwd met
279599 Catharina Gerytsdr. VINCK. Overleden te Leiden na 9-8-1505. Dochter van Geryt Gerytszn. VINCK (zie 559198) en Baertgen (zie 559199).
Uit dit huwelijk:
1.  Alijdt Ghijsbrechtsdr. (zie 139799).

316448 Ocker Janszn. Geboren ± 1440. Overleden voor 1463. Ambachtsheer van Oud Alblas (1454), na Pieter Willemszn. van Slingeland. In 1450 en 1452 beleend in Oud Alblas.
Kinderen:
1.  Willem Ockerszn. Geboren ± 1435.
2.  Adriaen Ockerszn. Geboren ± 1436. Overleden voor 1506. Hij was woonachtig in Dordrecht, was daar burgemeester in 1487.
3.  Jan Ockerszn. (zie 158224).

493504 Jan de STOPPELAERE. Geboren ± 1456. Overleden op 28-09-1536 te Gent. Begraven te Gent, bij de Dominicanen. Baljuw van Vieux Bourg, Somerghem en Disseldonck in 1519, met toestemming van de Koning van Castilien. Zoon van Jan de STOPPELAERE (zie 987008) en Margaretha van der CAMEREN (zie 987009).
Gehuwd met
493505 Isabeau van den BOSSCHE. Geboren ± 1461. Overleden op 18-02-1541 te Gent. Begraven te Gent, bij de Dominicanen, bij het graf van haar man. Dochter van Phillips van den BOSSCHE (zie 987010) en Clare de BOSHAGHEM (zie 987011).
Uit dit huwelijk:
1.  Phillips (zie 246752).
2.  Avesoete.
Gehuwd met Lieven SOETELAERE.
3.  Margaretha. Overleden op 16-11-1539.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1522 met Michel CANONE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-08-1522 met Sebastian d'OVERLOOPE. Overleden op 05-10-1554. Zoon van Lucas d'Overloope en Maria de Pottelsberghe.
4.  Brussart. Geestelijke te Drongen.

493510 Aart van der WERVE. Geboren ± 1458. Overleden op 07-01-1520 te Bergen op Zoom. Begraven te Bergen op Zoom. Heer van Giessen-Oudkerk. Hij had uit buitenechtelijke verbintenissen nog twee bastaarden. Zoon van Claas van der WERVE (zie 987020) en Magdalena van HALMALE JANSDR. (zie 987021).
Gehuwd voor de kerk voor 1488 met
493511 Berta van LOON van KIJFHOEK. Dochter van Arend van LOON van KIJFHOEK (zie 987022) en Petronella VOORKOOP ABELDR. (zie 987023).
Uit dit huwelijk:
1.  Petronella (zie 246755).
2.  Francois.
3.  Anna.
4.  Magdalena.

Generatie XX
 
524288 Dirck van der SPECKE. bezitter van Ter Specke. Vermeld als schout van Lisse I mei 1353, schepen van Haarlem 9 maart 1355 en 10 febr. 1356, was 21 juli 1357 schout van Noordwijkerhout. Werd 22 nov. 1357 door de graaf aangesteld tot schout van Haarlem, op welk ambt hij de graaf 200 Franse schilden leende, die hij aan zijn voorganger Willem van Zaenden betaalde. Had reeds eerder banden met Haarlem: 8 nov. 1346 werd Dirk, die toen gevangen zat in het Leidse Gravensteen, door Haarlemse poorters bevrijd. Op 5 maart 1348 tochtte hij zijn vrouw aan de mindere helft van Ter Specke c.a.
Dirk werd na opdracht door zijn vader beleend met hoger genoemde 2 morgen land te Lisse; na opdracht door Floris Symonsz. van der Specke ontving hij 1 sept. 1345 al diens leengoed (Ter Specke).
Hij kocht 1342-45 regelmatig hout van de grafelijkheid; had land in Iijfhuur van de graaf te Abdissenbroek (vermeld ca. 1350-63). Verkocht 22 mei 1359 een rente van 31 schellingen aan de abdij van Egmond, gevestigd op een huis te Haarlem; een der belenders was Dirk zelf
Toen in 1364 of 1365 een zoen tot stand kwam tussen de partijen betrokken bij de dood van Willem Heynenz., werd nadrukkelijk vermeld dat de kwesties waar Dirk van der Specke en zijn vrouw bij betrokken waren, hierbij nog niet geregeld waren. Hoe die betrokkenheid moet worden voorgesteld, blijkt uit de akte niet.
Zoon van Willem van der SPECKE (zie 1048576).
Gehuwd met
524289 Bartrarde Arntsdochter van WATERLANT.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirck (zie 262144).
2.  Willem. overleden voor 29 december 1399. hij werd 12 maart 1376 Leids Poorter, borg stond, voor 60 pond, Willem Heynenz. Hij was gegoed te Noordwijk en Warmond. Hij werd beboet te Leiden met 8 pond, omdat hij een knecht zijn geld afdwong.
Gehuwd (1) met Jan Heinrixs. overleden voor 14 juli 1371.
Gehuwd (2) met Alyt. begraven in de St. Pieterskerk in Leiden in 1413.

528192 Aernt van Dijck Gerritszn. Overleden voor 1427. Hij ontvangt, na het overlijden van zijn vader, het leen van Jan van Egmonde Heren Gerritsz van Egmonde, Datum onbekend. Zoon van Gerrit Janszn. (zie 1056384).
Kinderen:
1.  Aernt Aerntszn. van DIJCK (zie 264096).
2.  Tyman Aerntszn van Dijck. Hij neemt het leen over van zijn vader op 9 mei 1427.

559184 Jan Willem IJsbrandszoon (van BERENDRECHT). Geboren ± 1370 te Leiden. Overleden tussen 1427 en 1434. Schepen van Leiden (1400).
Gehuwd met
559185 Badeloghe Dircksdr. (die BRUIN). Overleden na 1437.
Uit dit huwelijk:
1.  Matheus Jan Willemszn. van BERENDRECHT (zie 279592).

559186 Johan van ALCKEMADE van der WOUDE. Zoon van Jan Floriszn. van ALCKEMADE (van der WOUDE) (zie 1118372) en Aleyd van der BOEKHORST (zie 1118373).
Gehuwd met
559187 Machteld Willem Rengersdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Adriana Jansdr. van der WOUDE (zie 279593).

559188 Aelbrecht Dirckszn. van LEYDEN. Zoon van Dirck Pieterszn. van LEYDEN (zie 1118376) en Luytgart Gerytsdr. HEERMAN (zie 1118377).
Gehuwd met
559189 Adriana Willemsdr. van LEEUWEN. Dochter van Willem Dirckszn. van LEEUWEN (zie 1118378).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirck Aelbrechtszn. (zie 279594).

559190 Arent HEERMAN, Burgemeester van Leiden.
Kind:
1.  Belia Arentsdr. (zie 279595).

559196 Jan Gijsbrecht Witgenszn. Drapenier. Zoon van Gijsbrecht WIT(gen) (zie 1118392) en Margriet (zie 1118393).
Gehuwd met
559197 Alyt Gerytsdr. Dochter van Geryt Meynaerdszn. (zie 1118394) en Geertruyd (zie 1118395).
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbrecht Jan Witgenszn. (zie 279598).

559198 Geryt Gerytszn. VINCK. Overleden te Leiden tussen 13-5-1447 en 8-2-1452. Zoon van Geryt Jacobszn. VINCKEN (zie 1118396).
Gehuwd met
559199 Baertgen. Overleden te Leiden tussen 15-9-1455 en 27-7-1480.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Gerytsdr. (zie 279599).

987008 Jan de STOPPELAERE. Geboren ± 1418. Overleden op 09-05-1477 te Gent. Hij wordt ook als "Daniël" vermeld. Baljuw van Vieux Bourg in 1454; derde schepen van Gent in 1456; eerste schepen in 1459, 1466 en 1471; eerste commisaris bij de vernieuwing van de wet in 1488. Zoon van Hubrecht de STOPPELAERE (zie 1974016) en Margaretha van den HOUTEN (zie 1974017).
Gehuwd voor de kerk ± 1455 met
987009 Margaretha van der CAMEREN. Geboren ± 1433. Overleden op 31-07-1511. Dochter van Simon van der CAMEREN (zie 1974018) en Margaretha d'HEMBYZE (zie 1974019).
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1455 met Jan de STOPPELAERE (zie 987008).
Gehuwd (2) met Phillips van den BOSSCHE (zie 987010).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Nicolaas. Geboren ± 1455.
Gehuwd (1) met Amelberghe van den BOSSCHE. Overleden 1508. Dochter van Phillips van den BOSSCHE (zie 987010) en Clare de BOSHAGHEM (zie 987011).
Gehuwd (2) met Josina de la MOTTE JOOSTDR.
2.  Phillipote. Geboren ± 1455 te Ackergem.
Gehuwd met Joost de GRUITERE. Begraven op 10-04-1496 te Ackergem. Heer van Anoin en van Boulenaere; Ridder van Jerusalem. Zoon van Jan de Gruytere, Heer van Vaernewijck en van Catharina de Vaernewijck, Vrouwe van Hoochstraten en van Exaerde.
3.  Willem (of Wilhelmina). Geboren ± 1455.
4.  Simon. Geboren ± 1455. Geestelijke in de Abdij van St. Pieter te Gent.
5.  Jan (zie 493504).
6.  Barbe. Geboren ± 1471. Overleden op 02-08-1544 te Gent.
Gehuwd met Philipus van der MOERE ROGIERSZOON.
7.  Philippus. Overleden op 30-10-1541. Baljuw van de St. Pieter te Gent.
Gehuwd met Amelberghe SANDERS. Overleden op 08-06-1542. Dochter van Jan Sanders en Isabeau van Masmines.

987010 Phillips van den BOSSCHE.
Gehuwd (1) met Clare de BOSHAGHEM (zie 987011).
Gehuwd (2) met Margaretha van der CAMEREN (zie 987009).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Isabeau (zie 493505).
2.  Amelberghe. Overleden 1508.
Gehuwd met Nicolaas de STOPPELAERE. Geboren ± 1455. Zoon van Jan de STOPPELAERE (zie 987008) en Margaretha van der CAMEREN (zie 987009).
987011 Clare de BOSHAGHEM.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 987010).

987020 Claas van der WERVE. Geboren ± 1422. Overleden op 05-01-1503. Begraven te Bergen op Zoom. Ridder. Heer van Giessen-Oudkerk. Drossaard van Bergen op Zoom. Zoon van Aart van der WERVE (zie 1974040) en Machteld Pietersdr. POT (zie 1974041).
Gehuwd voor de kerk op 01-07-1457 met
987021 Magdalena van HALMALE JANSDR. Dochter van Jan van HALMALE JORISZN. (zie 1974042) en Isabella van COELPUT (zie 1974043).
Uit dit huwelijk:
1.  Aart (zie 493510).
2.  Raymond.
3.  Hendrik.
4.  Maria.
5.  Claas.

987022 Arend van LOON van KIJFHOEK. Geboren ± 1410. Overleden na 1474. Ambachtsheer van de Kijfhoek voor de helft; Schepen van Dordrecht in 1441. Zoon van Gijsbert van LOEN ZEGHERSZOON (zie 1974044) en Baarte N.N. (zie 1974045).
Gehuwd met
987023 Petronella VOORKOOP ABELDR. Dochter van Abel Pieterszn. VOORKOOP (zie 1974046).
Uit dit huwelijk:
1.  Berta (zie 493511).
2.  Lysbeth.
3.  Gijsberta.

Generatie XXI
 
1048576 Willem van der SPECKE.
Hij woonde te Lisse. Verkocht met grafelijke toestemming op 19 okt. 1325 6 morgen leenland in het ambacht Alkemade ten vrij eigen aan Jan van Polanen. Hij droeg t.b.v. zijn zoon Dirk 2 morgen land te Lisse op aan de graaf (13 mei 1329). Vermeld als belender te Oegstgeest 24 juni 1331. Met zijn zoon Dirk 1333-34 beboet wegens vechten. Hield land in lijfhuur van de graaf te Abdissenbroek onder Lisse 1343/44.
Tot deze generatie behoort mogelijk ook Femmense van der Specken, woonachtig te Lisse en huurster van gras van de grafelijkheid 1342-43.

Kind:
1.  Dirck (zie 524288).

1056384 Gerrit Janszn. Bij overdracht van Willem van Rollant, ontvangt hij in leen van Jan van der Wateringe, Ridder, "vier morgen lants ende een hont lants leggende binne den ban van Naeldwijck ende belege heeft op die oostzijde Willem van Naeldwijck mit zijnre woninge die genoemd is Hontshol, die hij hout van der hoffstede tot Voirne, ende op die westzijde Gooswijn van den Poel. Int jair ons Heeren duysent driehondert negen ende veertich op sinte agnieten dach". Archief van Nassau Domeinraad, inv. nr. 6525, folio IIIcXLIX.
Kind:
1.  Aernt van Dijck Gerritszn. (zie 528192).

1118372 Jan Floriszn. van ALCKEMADE (van der WOUDE). Zoon van Floris Dirckszn. van ALCKEMADE (zie 2236744) en Ada van der WOUDE (zie 2236745).
Gehuwd met
1118373 Aleyd van der BOEKHORST.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan van ALCKEMADE van der WOUDE (zie 559186).

1118376 Dirck Pieterszn. van LEYDEN. Gezegd "Van der Werve". Tarwehandelaar; Schepen van Leiden 1378-1379; Burgemeester van Leiden 1400-1401. Zoon van Pieter Janszn. van LEYDEN (zie 2236752) en Baerte Hendriksdr. van ALCKEMADE (zie 2236753).
Gehuwd met
1118377 Luytgart Gerytsdr. HEERMAN. Dochter van Geryt HEERMAN (zie 2236754) en Ermgart Jan Wittensdr. (zie 2236755).
Uit dit huwelijk:
1.  Aelbrecht Dirckszn. (zie 559188).

1118378 Willem Dirckszn. van LEEUWEN.
Kind:
1.  Adriana Willemsdr. (zie 559189).

1118392 Gijsbrecht WIT(gen), Drapenier uit Waddinxveen.
Gehuwd met
1118393 Margriet.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Gijsbrecht Witgenszn. (zie 559196).

1118394 Geryt Meynaerdszn.
Gehuwd met
1118395 Geertruyd.
Uit dit huwelijk:
1.  Alyt Gerytsdr. (zie 559197).

1118396 Geryt Jacobszn. VINCKEN. Als student ingeschreven te Keulen in 1396 en in Heidelberg in 1398. Overleden te Leiden na 20-1-1424. Zoon van Jacob Re(y)mbrandszn. VINCKEN (zie 2236792) en Margriete (zie 2236793).
Kind:
1.  Geryt Gerytszn. VINCK (zie 559198).

1974016 Hubrecht de STOPPELAERE. Geboren ± 1388. Overleden op het Kasteel l'Ecluse in België omstreeks 1460, begraven te Gent in de St. Michielskerk. Hij werd door Hertog Phillips van Bourgondië in de slag van Gaveren in 1453 tot ridder geslagen, omdat hij diens leven had gered. De Hertog schonk hem een pensioen voor het leven. Baljuw van Somerghem, 't Hof Dissendonck en Vieux Bourg; Schepen van Gent (1447, 1451 en 1454); lid van de tweede schepenbank in 1457. Zoon van Guillaume de STOPPELAERE (zie 3948032) en Catharina DANEELS (zie 3948033).
Gehuwd met
1974017 Margaretha van den HOUTEN. Dochter van Hector van den HOUTEN (zie 3948034) en Maria de MUENINCX (zie 3948035).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (zie 987008).
2.  Jenne.
Gehuwd met Jean de SAINT OMER. Heer van Reminghem; zoon van Pieter de Saint Omer en Maria de la Vichte.
3.  Margaretha.
Gehuwd met Louis van der STICKELEN.
4.  Isabeau. Overleden 1471.
Gehuwd (1) met Roeland van MALDEGHEM. Heer van Raes; zoon van Thierry van Maldeghem, ridder, en van Margaretha N.N.; weduwnaar van Maria van Moerkerken.
Gehuwd (2) met Jan van HOGEWEGHE.
5.  Hector. Overleden 1479. Begraven in de St. Jacobkerk in Gent. Baljuw van de Vieux-Bourg, Somerghem en Dissendonck 1470 en 1471; commissaris bij de hervorming der wetten 1457, 1462, 1466; Schepen van Gent in 1460, 1463 en 1473.
Gehuwd (1) met Margaretha de MATTERNE (GEZEGD ESCORNAIS) NICOLAASDR.
Gehuwd (2) met Adriana de VAERNEWIJCK. Begraven in de St. Jacobkerk te Gent. dochter van Jan de Vaernewijck en Catharina de Gruytere.

1974018 Simon van der CAMEREN. Heer van Fonquierens.
Gehuwd met
1974019 Margaretha d'HEMBYZE.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha (zie 987009).

1974040 Aart van der WERVE. Overleden op 21-09-1433. Ridder. Zoon van Nicolas van der WERVE (zie 3948080) en Catharina van WILRE (zie 3948081).
Gehuwd met
1974041 Machteld Pietersdr. POT. Overleden 1451. Dochter van Pieter POT (zie 3948082) en Marie TERREBROOTS (zie 3948083).
Gehuwd (1) met Aart van der WERVE (zie 1974040).
Gehuwd (2) met Bartholomeus van RAEPHORST. Zoon van Adrian Raphorst, Sgr. van Zoeterwoude en Stompwijk en Agnes van Zuylen van Nyevelt. Overleden voor 12 december 1480.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnoldina. Geboren ± 1418.
2.  Claas (zie 987020).

1974042 Jan van HALMALE JORISZN.
Gehuwd met
1974043 Isabella van COELPUT.
Uit dit huwelijk:
1.  Magdalena van HALMALE JANSDR. (zie 987021).

1974044 Gijsbert van LOEN ZEGHERSZOON. Geboren ± 1380. Overleden voor 1446. Ook genaamd "van Loon". Verkrijgt op 4-3-1388 het goed van Kijfhoek voor de helft van Laurens van Kijfhoek. Woonachtig te Dordrecht, schepen aldaar in 1417. Zoon van Zeger van KIJFHOEK FLORISZN. (zie 3948088) en Elisabeth Gijsbertsdr. van LOON (zie 3948089).
Gehuwd met
1974045 Baarte N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Arend van LOON van KIJFHOEK (zie 987022).

1974046 Abel Pieterszn. VOORKOOP. Geboren ± 1406. Overleden 1491. Heer van Carnisse. Burgemeester van Dordrecht.
Kind:
1.  Petronella VOORKOOP ABELDR. (zie 987023).

Generatie XXII
 
2236744 Floris Dirckszn. van ALCKEMADE.
Gehuwd met
2236745 Ada van der WOUDE. Dochter van Jacob van der WOUDE (zie 4473490) en Elisabeth van ZUYLEN van ANHOLT (zie 4473491).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Floriszn. van ALCKEMADE (van der WOUDE) (zie 1118372).

2236752 Pieter Janszn. van LEYDEN. Schepen van Leiden (1359-1360). Zoon van Jan Aernoutszn. van LEYDEN (zie 4473504) en Aleyd Heynendr. ROTTIER (zie 4473505).
Gehuwd voor de kerk ± 1353 met
2236753 Baerte Hendriksdr. van ALCKEMADE. Dochter van Heynrick Floriszn. van ALCKEMADE (zie 4473506) en Machteld (zie 4473507).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirck Pieterszn. (zie 1118376).

2236754 Geryt HEERMAN. Overleden na 17-6-1395. Schepen van Leiden (1368); Burgemeester (1383-1384). Zoon van Willem Willemszn. (zie 4473508) en Baertraet Willemsdr. HEERMAN van OUGSTGHEEST (zie 4473509).
Gehuwd met
2236755 Ermgart Jan Wittensdr. Begraven in de Sint Pieterskerk in Leiden. Dochter van Jan Wit VER LIZEBETTEN (zie 4473510) en Catharina van SWIETEN (zie 4473511).
Uit dit huwelijk:
1.  Luytgart Gerytsdr. (zie 1118377).

2236792 Jacob Re(y)mbrandszn. VINCKEN. Overleden te Leiden tussen 20-7-1392 en 27-6-1393. Schepen van Leiden; Heilige Geestmeester. Zoon van Reymbrandt VINCKE GEYENSZN. (zie 4473584).
Gehuwd met
2236793 Margriete.
Uit dit huwelijk:
1.  Geryt Jacobszn. (zie 1118396).

3948032 Guillaume de STOPPELAERE. Begraven te Waerschoten (België). Ridder. Zoon van Jean de STOPPELAERE (zie 7896064) en Isabeau d'AXPOLLE (GEZEGD VILAIN) (zie 7896065).
Gehuwd met
3948033 Catharina DANEELS. Begraven te Waerschoten. Dochter van Willem DANEELS (zie 7896066) en Beatrix van den HEEKE (zie 7896067).
Uit dit huwelijk:
1.  Hubrecht (zie 1974016).
2.  Simon. Overleden 1430.
Gehuwd met Margaretha van LIEDERKECKE RICHARDSDR.
3.  Jan. Overleden op 21-04-1437. Begraven in de St. Michielskerk te Gent. Ridder. Watergraaf van Vlaanderen (1425); Baljuw van Somerghem (1414) bij open brief van de Hertog van Bourgondië; Baljuw van Vieux Bourg en de vier ambachten van Gent (1428); Commissaris bij de hernieuwing van de wetten van Gent in 1415.
Gehuwd met Isabella BUCX GUY'SDR.
4.  Maria.
Gehuwd met Boudewijn de GRUYTERE. Overleden op 12-08-1462. Begraven te Gent. Zoon van Otto de Gruytere en Catharina van der Straten.
5.  Beatrix.
Gehuwd met Rogier HAUWEEL. Heer van Aveschoot, Bordelaire enz. enz., weduwnaar van Jeanne de Barlaymont.
6.  Margaretha.
Gehuwd (1) met Jean CUPPUI.
Gehuwd (2) met Louis van MALDEGHEM. Zoon van Louis van Maldeghem en Isabeau de Grammez.
7.  Catharina.
Gehuwd met Rasse van den WALLE, GEZEGD AXPOELE.

3948034 Hector van den HOUTEN.
Gehuwd met
3948035 Maria de MUENINCX.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha (zie 1974017).

3948080 Nicolas van der WERVE. Geboren ± 1365. Overleden op 01-04-1431. Begraven te Antwerpen, Predikheeren. Ook genoemd "Claes van der Werve de Oude". Ridder, schepen, burgemeester van Antwerpen (1404-1427). Heer van Hovorst en van Vierseldijk. Bouwheer van het adellijk hof Hovorst bij Voorschoten in Brabant, rond 1400. Raadsheer "de courte robe" van Hertog Phillips de Goede. Hij had van Hertog Jan van Bourgogne een pensioen van 100 klinkaarts per jaar. Van hem en zijn vrouw Catharina van Wilre stamt de grafelijke familie "van de Werve" af, (ANB 1911, eerste deel, pag. 304). Zoon van Jan van der WERVE RAIMONSSOONE (zie 7896160) en Clara van WIJNEGEM (zie 7896161).
Gehuwd (1) met Catharina van WILRE (zie 3948081).
Gehuwd (2) met Maria van DUFFEL. Dochter van Hendrik van Duffel en Agnes van Tielen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aart (zie 1974040).
2.  Michel.
3.  Jan. Ambtsheer van Dubbeldam.
Gehuwd met Catalina Pietersdr. van DRIMELEN.
4.  Catharina.
5.  Claas.
6.  Willem.
Gehuwd met Catharina van COELPUT.
7.  Gijsbert.
8.  Hendrik.
9.  Margaretha.
3948081 Catharina van WILRE. Begraven te Antwerpen, Predikheren. Dochter van Arnold van WILRE (zie 7896162) en Christina van MELDERT (zie 7896163).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 3948080).

3948082 Pieter POT. Geboren 1375 te Dordrecht. Overleden op 20-08-1450 te Antwerpen. Sgr. de Bautersem et Pluyseghem. Zoon van Jan I POT (zie 7896164) en Margriet van der DILFT (zie 7896165).
Gehuwd met
3948083 Marie TERREBROOTS. Overleden op 26-02-1459 te Antwerpen. Dochter van Gerard TERREBROOTS (zie 7896166) en Maria SMAECHS (zie 7896167).
Uit dit huwelijk:
1.  Machteld Pietersdr. (zie 1974041).
2.  Jan II. Geboren te Dordrecht. Overleden op 14-03-1468 te Antwerpen. Vermoord. Burgemeester van Antwerpen, 1465 en 1467.
Gehuwd met Marquerite de CONINCK. dochter van Jaen de Coninck en Elisabeth Zynners.
3.  Jacob II.
4.  Wouter.
Gehuwd met Marie de GOTTIGNIES.
5.  Adriaan.
Gehuwd met Beatricen van de MORTERE. dochter van Symon van de Mortere en Lijsbeth van den Houte.
6.  Anthonys. Overleden voor 1461.

3948088 Zeger van KIJFHOEK FLORISZN. Overleden na 1-1-1400 maar voor 1-8-1413. Heer van Kijfhoek, vermeld van 1381-1400, verlyt met Hendrik-Yden-Ambacht in 1386, op 7-12-1388 beleend met de helft van de Tienden van Boeicoop. Leenman van Cuyk, 1378-1390; leenman van Vianen, 1382-1400; leenman van Arkel, 1386-1388; leenman van Zoelen, 1388. Overleden voor 11-11-1400. Zoon van Floris Lourenszn. (zie 7896176) en Hendrik Ydo Wittenznsdr. (zie 7896177).
Gehuwd. Getrouwd voor 3-4-1378. Partner is
3948089 Elisabeth Gijsbertsdr. van LOON. Overleden na 16-12-1404. Ook genoemd "Elisabeth van Dalem". Dochter van Gijsbrecht Janszn. van DALEM (zie 7896178).
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbert van LOEN ZEGHERSZOON (zie 1974044).
2.  Floris van KIJFHOEK. Overleden na 27-9-1416. Leenman van Vianen, 1400; leenman van Montfoort, 1418; leenman van Arkel, 1435-1440; leenman van Blois, 1439-1451. Als "Knape" vermeld in 1442. Overleden voor 21-3-1451.
Gehuwd met Aleid van DOORNIK. Dochter van Helmich van Doornik. Getrouwd voor 22-11-1434.
3.  Hendrik Ido ZEGERSZOON. Overleden voor 1-8-1413. Leenman van Vianen, 1388-1400.
4.  Elisabeth van KIJFHOEK.
Gehuwd (1) met Willem van BREDERODE. Getrouwd: Jonkvrouwe Lijsbeth Zeger Florijsdochter met Willem van Brederode, heeren Willems, overleden voor 7-8-1411.
Gehuwd (2) met Willem WESTVALINC GOIDSCHALX. Getrouwd als weduwe voor 30-1-1412.

Generatie XXIII
 
4473490 Jacob van der WOUDE. Zoon van Jacob van der WOUDE (zie 8946980) en Sophie van EGMOND (zie 8946981).
Gehuwd met
4473491 Elisabeth van ZUYLEN van ANHOLT.
Uit dit huwelijk:
1.  Ada (zie 2236745).

4473504 Jan Aernoutszn. van LEYDEN. Overleden in Parijs, 1325, toen hij op reis was met Gravin Johanna van Valois. Bottelier van Graaf Willem III in 1306. Zoon van Aernoud Philipszn. van LEYDEN (zie 8947008) en Machtilde (zie 8947009).
Gehuwd met
4473505 Aleyd Heynendr. ROTTIER. Dochter van Heynris ROTTIER (zie 8947010) en Katrijn (zie 8947011).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Janszn. (zie 2236752).

4473506 Heynrick Floriszn. van ALCKEMADE. Gezegd "Van Poelgeest". Zoon van Floris Dirckszn. van ALCKEMADE van SASSENHEIM (zie 8947012) en Christine (zie 8947013).
Gehuwd met
4473507 Machteld.
Uit dit huwelijk:
1.  Baerte Hendriksdr. (zie 2236753).

4473508 Willem Willemszn. Schepen te Leiden, overleden voor 14-10-1372. Zoon van Willem Luytgaerdenszn. (zie 8947016).
Gehuwd met
4473509 Baertraet Willemsdr. HEERMAN van OUGSTGHEEST. Dochter van Willem HEERMAN (zie 8947018) en Yde (zie 8947019).
Uit dit huwelijk:
1.  Geryt HEERMAN (zie 2236754).

4473510 Jan Wit VER LIZEBETTEN. Begraven in de Oude Kerk te Delft. Zoon van Dirck BOKEL (zie 8947020) en Ver Lizebette (die Woitte) (zie 8947021).
Gehuwd met
4473511 Catharina van SWIETEN. Dochter van Floris Gerardszn. van SWIETEN (zie 8947022) en Kateline (zie 8947023).
Uit dit huwelijk:
1.  Ermgart Jan Wittensdr. (zie 2236755).

4473584 Reymbrandt VINCKE GEYENSZN. Overleden te Leiden na 30-11-1361. Schepen en Heilige Geestmeester te Leiden. Zoon van Geye Gobburgszn. (VEREN) (zie 8947168) en Kerstine (zie 8947169).
Kind:
1.  Jacob Re(y)mbrandszn. VINCKEN (zie 2236792).

7896064 Jean de STOPPELAERE. Zoon van Daniël de STOPPELAERE DANIëLSZOON (zie 15792128) en Catharina de la CHAPELLE (zie 15792129).
Gehuwd met
7896065 Isabeau d'AXPOLLE (GEZEGD VILAIN).
Uit dit huwelijk:
1.  Guillaume (zie 3948032).
2.  Clara. Zij wordt genoemd 1383, 1389.
Gehuwd met Jan van ERPE. Ridder. Zoon van Phillipus van Erpe, Ridder, Heer van Erpe en van Clara de Masmines.

7896066 Willem DANEELS. Ridder.
Gehuwd met
7896067 Beatrix van den HEEKE.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina (zie 3948033).

7896160 Jan van der WERVE RAIMONSSOONE. Geboren ± 1345. Overleden 1389. Begraven te Preekheren (Antwerpen). Ridder. Hij stichtte in 1375 "la Confrerie de la Sainte Croix" in de Notre Dame kerk te Antwerpen. Schepen van Antwerpen van 1372 tot 1386. Zoon van Raimund van der WERVE (zie 15792320) en Elisabeth TUCLANT (zie 15792321).
Gehuwd met
7896161 Clara van WIJNEGEM. Geboren ± 1339. Overleden voor 1378. Dochter van Claas van WIJNEGEM (zie 15792322).
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolas van der WERVE (zie 3948080).
2.  Jan.
3.  Katline.
4.  Lysbeth.

7896162 Arnold van WILRE. Overleden op 15-04-1395. Begraven te Augustijnerkerk. Heer van Loonbeek en Champels, hij was volgens Divæus Burgemeester van Leuven tussen 1367 en 1376. Zoon van Willem van WILRE (zie 15792324) en Elisabeth EVELOOGHE (zie 15792325).
Gehuwd met
7896163 Christina van MELDERT. Overleden op 18-06-1399. Dochter van Ywan van Meldert, zij bezat een huis in de Mulckestraat in Tienen, dat kwam van ridder Franco van Kersbeek. Zij huwde (2) met Wathier van Kersbeek.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina (zie 3948081).
2.  Willem. Armiger (schildknaap). Hij was in 1454 in leven.
3.  Hendrik. Overleden op 25-03-1451 te Tienen. Heer van Champels en Loonbeek. Hij is de eerste van de familie die zich definitief in Tienen vestigt. Schepen van Tienen in 1427, 1429, 1442, 1446, 1448-1449. Hij bezat het cijnshof van Grauwels, onder Tienen, op 11 januari 1417.
Gehuwd met Catharina van HUERNE.
4.  Elisabeth. Zij was op 23-11-1407 in leven.
Gehuwd met Richard van OIRBEEK (van de PUTTE).
5.  Maarten.
Gehuwd met NN van der TOMMEN.

7896164 Jan I POT. Geboren te Dordrecht. Zoon van Jacob POT (zie 15792328) en Catharine van der LAERE (zie 15792329).
Gehuwd met
7896165 Margriet van der DILFT.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter (zie 3948082).

7896166 Gerard TERREBROOTS.
Gehuwd met
7896167 Maria SMAECHS.
Uit dit huwelijk:
1.  Marie (zie 3948083).

7896176 Floris Lourenszn. Ridder uit het Huis van Arkel. Bijgenaamd naar het Ambacht van Kijfhoek door zijn ouders bedijkt. Heer van Brouwershaven. Samen met zijn broer vermeld in een charter van 24 juli 1370. Zoon van Laurens Herbarenzn. van HEUKELOM (zie 15792352).
Gehuwd met
7896177 Hendrik Ydo Wittenznsdr. Afkomstig uit Gelderland. Dochter van Hendrik Ydo Wittenzn. (zie 15792354).
Uit dit huwelijk:
1.  Zeger van KIJFHOEK FLORISZN. (zie 3948088).
2.  Laurens. Leenman van Vianen, 1382-1388. Overleden voor 13-8-1407.
Gehuwd met Kerstine JAN die BLONDEDR.

7896178 Gijsbrecht Janszn. van DALEM. Hij draagt te Gorinchem op dinxdaghs na H. Sacramentsdach 1353, ten overstaan van Arnulf, Heer van Houweninge en Ghisebrecht van Deyl, knape, 6 morgen land over, gelegen in Beest tussen de Linge en de Hertog van Gelre. Zoon van Jan van DALEM (zie 15792356).
Kind:
1.  Elisabeth Gijsbertsdr. van LOON (zie 3948089).

Generatie XXIV
 
8946980 Jacob van der WOUDE. Ridder. Zoon van Jacob van der WOUDE (zie 17893960) en N.N. van WARMOND (zie 17893961).
Gehuwd met
8946981 Sophie van EGMOND. Dochter van Gerard van EGMOND (zie 17893962).
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (zie 4473490).

8947008 Aernoud Philipszn. van LEYDEN.
Gehuwd met
8947009 Machtilde. Overleden te Leiden voor 9-11-1316, begraven op het St. Pieterskerkhof aldaar.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Aernoutszn. (zie 4473504).

8947010 Heynris ROTTIER. Overleden voor Aswoensdag 1357.
Gehuwd met
8947011 Katrijn. Overleden voor Aswoensdag 1357.
Uit dit huwelijk:
1.  Aleyd Heynendr. (zie 4473505).

8947012 Floris Dirckszn. van ALCKEMADE van SASSENHEIM. Overleden ± 1310. Zoon van Dirck Walewijnszn. van ALCKEMADE (zie 17894024) en Alijd van der LECK (zie 17894025).
Gehuwd met
8947013 Christine. Overleden op 14-11-1311.
Uit dit huwelijk:
1.  Heynrick Floriszn. van ALCKEMADE (zie 4473506).

8947016 Willem Luytgaerdenszn. Schepen van Leiden (1315-1316); hij leefde nog op 7-9-1339.
Kind:
1.  Willem Willemszn. (zie 4473508).

8947018 Willem HEERMAN. Overleden voor 16-3-1331.
Gehuwd met
8947019 Yde.
Uit dit huwelijk:
1.  Baertraet Willemsdr. HEERMAN van OUGSTGHEEST (zie 4473509).

8947020 Dirck BOKEL. Ridder. Nog vermeld 22-5-1290.
Gehuwd met
8947021 Ver Lizebette (die Woitte). Vermeld 18-1-1311. Dochter van Hadewie VER (zie 17894043).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Wit VER LIZEBETTEN (zie 4473510).

8947022 Floris Gerardszn. van SWIETEN. Overleden voor 8-5-1348. Zoon van Gerard van SWIETEN (zie 17894044) en Clare van AMMERS (zie 17894045).
Kind:
1.  Catharina (zie 4473511).
8947023 Kateline. Zij behoudt haar lijftocht, 8-5-1348.
Kind: 1 kind.

8947168 Geye Gobburgszn. (VEREN). Overleden na 9-11-1316. Zoon van Heyn Philipszn. (van LEYDEN) (zie 17894336) en Gobburg N.N. (zie 17894337).
Gehuwd met
8947169 Kerstine.
Uit dit huwelijk:
1.  Reymbrandt VINCKE GEYENSZN. (zie 4473584).

15792128 Daniël de STOPPELAERE DANIëLSZOON. Overleden 1360. Ridder.
Gehuwd voor de kerk 1300 met
15792129 Catharina de la CHAPELLE. Dochter van Jan de la CHAPELLE (zie 31584258).
Uit dit huwelijk:
1.  Jean de STOPPELAERE (zie 7896064).
2.  Arnoud de STOPPELAERE. Ongehuwd overleden in Bretagne in het jaar 1340.

15792320 Raimund van der WERVE. Geboren ± 1325. Overleden na 1374. Schepen van Antwerpen. Zoon van N.N. van der WERVE (zie 31584640).
Gehuwd met
15792321 Elisabeth TUCLANT. Dochter van Gilles TRICLANT (zie 31584642) en Elisabeth NUYTS (zie 31584643).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan van der WERVE RAIMONSSOONE (zie 7896160).
2.  Claes.

15792322 Claas van WIJNEGEM.
Kind:
1.  Clara (zie 7896161).

15792324 Willem van WILRE. Heer Wollem Moreel van Wilre Aertssone.
Ridder, Heer van Wilre onder Bierbeek, Heer van Champels en van Loonbeek. Volgens Divæus was hij raadsheer in Leuven, burgemeester in 1364 en schepen in 1365. Op 6 februari 1363 zegelde hij de vrede tussen de Leuvense Patriciërs en Wenceslas. Bij de verovering van Brabant door de Graaf van Vlaanderen koos hij partij voor de laatste. Hierdoor werd hij burgemeester van Tienen. Achteraf, na zich verzoend te hebben met zijn leenheer, werd hij in dezelfde functie benoemd in 1367 en 1368. Hij vocht in Batsweiler onder de Heer van Rotselaar, werd er gevangen genomen en moest een aanzienlijk losgeld betalen. Rond 1370 stichtte hij de Sint-Kathelijnekapel in de Sint Pieterskerk in Leuven.
Zoon van Arnold van WILRE (MOREL) (zie 31584648) en Elisabeth N.N. (zie 31584649).
Gehuwd (1) met Elisabeth EVELOOGHE (zie 15792325).
Gehuwd (2) met Margaretha N.N. Kleindochter van Elisabeth Roelants.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnold (zie 7896162).
2.  Hendrik.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Willem. Heer van Wilre, burgemeester van Tienen in 1382. In die hoedanigheid leidde hij, geholpen door Rasse de Rivière, Heer van Neerlinter, de Tienenaren naar de overname van Zoutleeuw, dat ingenomen was door Leuvense bannelingen. Volgens Divæus nam hij deel aan de veldtocht van Gelderland in 1385 en Gaasbeek in 1388.
Gehuwd met Elisabeth van UDEKEM.
4.  N.N.
Gehuwd met Geraard van REDINGEN. Zoon van Lodewijk van Redingen. Schepen van Leuven. Hij bezat een landhuis met heerlijke rechten te Molembais-lez-Jodigne. Hij eiste de rechten op van de gronden van Wilre.
5.  Catharina. Zij wordt vermeld op 27 december 1392. Ze was Abdis van Park les Dames.
15792325 Elisabeth EVELOOGHE. Dochter van Regnier Evelooghe, Schepen van Leuven in 1338-1385.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 15792324).

15792328 Jacob POT. Zoon van Aelbrecht POT (zie 31584656) en Geertruy van AMERONGEN (zie 31584657).
Gehuwd met
15792329 Catharine van der LAERE. Dochter van Jean van der LAERE (zie 31584658) en Gertruyt THUYL (zie 31584659).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan I (zie 7896164).

15792352 Laurens Herbarenzn. van HEUKELOM. Geboren voor 1306. "Laurentius, filius Herberti de Hoeclem" Vermeld 1329 en 1339. Gegoed te Roemde (Rumpt) bij Acquoy. Leenman van Voorne. Zoon van Herbaren van HEUKELUM (zie 31584704) en Agnes van MIRLAER (zie 31584705).
Kinderen:
1.  Floris Lourenszn. (zie 7896176).
2.  Wouter Lourenszn.
3.  Herbaren Lourenszn. Vermeld in 1357.

15792354 Hendrik Ydo Wittenzn. Vermeld 13 september 1311, samen met zijn broer, naamgever van Hendrik Ido Ambacht. Zoon van Witten Hendrik Yenzn. (zie 31584708).
Kind:
1.  Hendrik Ydo Wittenznsdr. (zie 7896177).

15792356 Jan van DALEM. Erfde, volgens een regeling van 27 juni 1360, de vaderlijke goederen in het Land van Altena. Verhuurde op 23 juni 1377 een huis in Geertruidenberg aan zijn moeder voor 12 penningen hollands jaarlijks. Zoon van Rudolf van DALEM (zie 31584712) en Beatrix van DUVENVOORDE (zie 31584713).
Kinderen:
1.  Gijsbrecht Janszn. (zie 7896178).
2.  Laurens. Hij zegelde in 1360.

Generatie XXV
 
17893960 Jacob van der WOUDE.
Gehuwd met
17893961 N.N. van WARMOND.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (zie 8946980).

17893962 Gerard van EGMOND. Zoon van Willem I van EGMOND (zie 35787924) en Badeloch (zie 35787925).
Gehuwd (1) met Beatrix van HAARLEM.
Gehuwd (2) met Mabilia.
Kind:
1.  Sophie (zie 8946981).

17894024 Dirck Walewijnszn. van ALCKEMADE.
Gehuwd met
17894025 Alijd van der LECK. Als weduwe vermeld na 1286.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris Dirckszn. van ALCKEMADE van SASSENHEIM (zie 8947012).

17894043 Hadewie VER.
Kind:
1.  Ver Lizebette (die Woitte) (zie 8947021).

17894044 Gerard van SWIETEN.
Gehuwd met
17894045 Clare van AMMERS. Dochter van Ghisekyn (zie 35788091).
Uit dit huwelijk:
1.  Floris Gerardszn. (zie 8947022).

17894336 Heyn Philipszn. (van LEYDEN). Broer van 8947008.
Gehuwd met
17894337 Gobburg N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Geye Gobburgszn. (VEREN) (zie 8947168).

31584258 Jan de la CHAPELLE. Ridder.
Kinderen:
1.  Catharina (zie 15792129).
2.  Wautier. Ridder.

31584640 N.N. van der WERVE. Zoon van Jan van der WERVE (zie 63169280) en Catharina WILMAERS van LOOBROEK (zie 63169281).
Kind:
1.  Raimund (zie 15792320).

31584642 Gilles TRICLANT. Schepen van Antwerpen in 1351.
Gehuwd met
31584643 Elisabeth NUYTS.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth TUCLANT (zie 15792321).

31584648 Arnold van WILRE (MOREL). Schepen van Leuven 1336-1355. Volgens Divæus in 1361 burgemeester van Leuven als opvolger van de volksmenner Couthereel. Zoon van Arnold van WILRE (zie 63169296).
Gehuwd met
31584649 Elisabeth N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem van WILRE (zie 15792324).
2.  Arnold van WILRE. Hij was samen met zijn zoon gevangen in Baesweiler in 1371, waar hij vocht onder het wapen van zijn neef Ridder Willem van Wilre, uit dien hoofde ontving hij in 1374 een vergoeding van 500 Gouden Lammen.
3.  Clara van WILRE.

31584656 Aelbrecht POT. Geboren te Utrecht. Zoon van Anthonis POT (zie 63169312) en Agnes van BORSELEN (zie 63169313).
Gehuwd met
31584657 Geertruy van AMERONGEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (zie 15792328).

31584658 Jean van der LAERE.
Gehuwd met
31584659 Gertruyt THUYL.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharine (zie 15792329).

31584704 Herbaren van HEUKELUM. Overleden 1333. Vermeld op 12 november 1318, ontving goederen rond Acquoy bij Asperen. Op 30 april 1331 was hij nog "knape". Hij is vermoedelijk in 1333 overleden, omdat zijn broer Otto I dan aangesteld wordt als voogd over zijn zoon Otto. Zoon van Otto I van HEUKELUM (zie 63169408).
Kinderen:
1.  Laurens Herbarenzn. van HEUKELOM (zie 15792352).
2.  Otto Herbarenszn. Heer van Acquoy, vermeld 1333-1382. Zoon van Agnes van MIRLAER (zie 31584705).
31584705 Agnes van MIRLAER.
Kinderen: 2 kinderen.

31584708 Witten Hendrik Yenzn. Overleden voor 1331. Schepen van Gorinchem in 1316.
Kinderen:
1.  Hendrik Ydo Wittenzn. (zie 15792354).
2.  Schiltman Wittenzn. Naamgever van "Schiltmanskinderambacht". Op 15 september 1311 vermeld, samen met zijn broer.

31584712 Rudolf van DALEM. Overleden tussen 19 maart en 15 september 1361. Ridder. Beleend met Sleeuwijk in 1336. Op 29 mei 1345 Baljuw van Zuythollant. Op 24 september 1357 geeft Jan van Polanen, Heer van de Lek en Breda, een achterleen aan Willem van Dalem, die hij zijn neef noemt. Rudolf koos de zijde van de Hoeken, hij kreeg op 2 maart 1355 van Graaf Willem V, toen deze hem al wat hij gedaan had vergaf, tegen betaling van 2500 schilden al zijn goederen terug. Zoon van Floris Janszn. van DALEM (zie 63169424).
Gehuwd met
31584713 Beatrix van DUVENVOORDE. Overleden op 25-11-1387. Ze is een dochter uit de buitenechtelijke relatie van haar vader met Aleyt Oemencs uit Brussel
Op 20 juni 1346 werd zij door Keizerin Margaretha, als Gravin van Holland, beleend, in ruil voor 250 pond zwarte tournooizen jaarlijks gevestigd op het tol te Ammers en door haar gekocht van Dieric van Matenesse, met het goed "De Zwaluwen", zoals Gherit van Wieldrecht dat aan haar vader had opgedragen. Zij werd op 10 maart 1354 door Graaf Willem V opnieuwd beleend met De Zwaluwen, doch droeg dat op 2 september 1376 over op Jan II van Polanen.
Op 22 mei 1350 kocht zij, samen met haar man, van haar vader diens woning in Dongen.
Dochter van Willem van DUIVENVOORDE (zie 63169426).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (zie 15792356).
2.  Elisabeth. Overleden op 12-07-1368. Zij komt op 27 juni 1360, bij de verdeling van haar vaders goederen voor, samen met haar zoon Robbrecht van Wisschel.
3.  Floris. Op 21 mei 1360 draagt hij, samen met zijn vader, 10 morgen land, geheten "De Cruyskampen" nabij Rijswijk, op aan Heer Willem van Oosterhout. Bij de verdeling van 1360 kreeg hij Dalem, Stade en Sammenoord.
4.  Willem. Heer van Dongen. Omstreeks 1343 verklaren de Schepenen van Brussel dat Willem van Duvenvoorde ten behoeve van Wilhelmus Rudolphuszn. van Dalem aan Dirc Nachtegale 150 tournooien beloofd te geven. Op 24 september geeft Jan van Polanen, Heer van de Lek en Breda, een achterleen aan Willem van Dalem, die hij dan zijn neef noemt.
5.  Aleid. Overleden op 19-02-1376. Vermeld bij de verdeling van haar vaders goederen op 27-6-1360.
Gehuwd met Otto van GHELLICHEM. Overleden op 03-03-1375.
6.  Elsebene. Overleden na 17 februari 1415.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-11-1363 met Gijsbrecht van HEUKELOM. Ridder.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-04-1383 met Paulus van HAESTRECHT. Overleden tussen 1398 en 1404. Heer van Loon op Zand, Tilburg, Goirle, Drunen en Gansoyen. Tresorier van Holland (1393/1394).
7.  Christina. Overleden op 12-01-1402. Non te St. Servaas in Utrecht, erfde de inkomsten van het veer te Dalem.

Generatie XXVI
 
35787924 Willem I van EGMOND. Overleden op 17-05-1234.
Gehuwd met
35787925 Badeloch. Overleden op 27-04-1244.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerard (zie 17893962).

35788091 Ghisekyn.
Kind:
1.  Clare van AMMERS (zie 17894045).

63169280 Jan van der WERVE. Overleden 1311. Markgraaf van Antwerpen. Zoon van Willem van der WERVE (zie 126338560) en Beatrix van La MARCHE (zie 126338561).
Gehuwd met
63169281 Catharina WILMAERS van LOOBROEK.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. (zie 31584640).
2.  Raimund.
3.  Willem.

63169296 Arnold van WILRE. Waarschijnlijk de krijgsman die in Woeringen was. Hij wordt vermeld in een akte van 30 mei 1363 als overleden, hierdoor zijn de namen van zijn zonen en kleinzonen bekend. Zoon van Willem van WILRE (zie 126338592) en Adelaide N.N. (zie 126338593).
Kinderen:
1.  Arnold van WILRE (MOREL) (zie 31584648).
2.  Willem. Ridder, vermeld in 1312 als leenman van het Hertogdom voor een landgoed van acht bunder en een rente van honderd kapoenen en zeven pond, ontvangen op de erfenissen gelegen tussen het kasteel van Leuven en de Roeselberg, voor zeven bunder te Herent en voor een andere rente van twintig pond.

63169312 Anthonis POT.
Gehuwd met
63169313 Agnes van BORSELEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Aelbrecht (zie 31584656).

63169408 Otto I van HEUKELUM. Heer van Heukelum en Asperen, vermeld 1253, 1269-1272. Zoon van Herbaren van der LEEDE (zie 126338816).
Kinderen:
1.  Herbaren (zie 31584704).
2.  Jan I. Heer van Heukelum, vermeld 1293.
3.  Otto.
4.  Arnold. Heer van Leijenburg, vermeld 1318-1336.

63169424 Floris Janszn. van DALEM. Schildboortig man onder Utrecht. Op 25 juni 1254 beleend door Jan van der Leede en Hugo van Arkel, diens neef.
Kinderen:
1.  Rudolf (zie 31584712).
2.  Jan.

63169426 Willem van DUIVENVOORDE. Overleden op 12-08-1353. Begraven te Brussel in de Kapel der Rijke Clarissen. Geboren uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader met een onbekende vrouw. Ook genaamd "Snickerieme".
Heer van Oosterhout. Kamerling van Graaf Willem III. Hij komt voor sinds 15 mei 1313, toen hij door Graaf Willem III werd beleend met "7 hoeven in de wildernis bij Nootdorp". Geldschieter van verscheidene Europese Vorsten: Willem III Graaf van Holland (1304-1337); Jan III van Brabant (1312-1355), Eduard III van Engeland (1327-1377) en Lodewijk IV van Beieren, keizer van Duitsland (1314-1347).
Onder Graaf Willem IV werd hij de meest invloedrijke raadgever, dit bleef hij ook onder zijn opvolgster Keizerin Margaretha. Hij was één der belangrijkste "Hoekse Edelen", zijn huis in Den Haag werd dan ook door de "Kabeljauwen" geplunderd.
Zijn huwelijk met Heilwig, vrouwe van Vianen, bleef kinderloos, hij liet echter wel een dozijn bastaarden na. Zijn belangrijkste erfgenaam was Jan II van Polanen, zijn neef, zoon van zijn halfbroer Jan I van Polanen.
Zoon van Philip van DUIVENVOORDE (zie 126338852) en N.N. (zie 126338853).
Gehuwd voor de kerk ± 1326. Huwelijks voorwaarden op 15 augustus 1326. Echtgenoot is Heilwig. Overleden op 14-02-1351. Vrouwe van Vianen, dochter van Zweder II Heer van Vianen.
Kind:
1.  Beatrix van DUVENVOORDE (zie 31584713).

Generatie XXVII
 
126338560 Willem van der WERVE. Zoon van Jacob van der WERVE (zie 252677120) en Gommeriene van LIERE WILLEMSDR. (zie 252677121).
Gehuwd met
126338561 Beatrix van La MARCHE.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (zie 63169280).

126338592 Willem van WILRE. Ridder. Mogelijk burgemeester van Leuven in 1270, verschillende keren schepen tussen 1278 en 1301. Vocht in Woeringen in 1288. Overleden voor 1312. Zoon van Willem van WILRE (zie 252677184) en Mathilde van CORBEEK (zie 252677185).
Gehuwd met
126338593 Adelaide N.N. In 1312 wordt zij als weduwe vermeld als vazal van de Hertog voor de goederen in Wiksele.
Uit dit huwelijk:
1.  Arnold (zie 63169296).
2.  Willem. Schepen van Leuven in 1291, 1293, 1298, 1305 en 1307. Volgens Divæus Burgemeester en ridder in 1302 en echtgenoot van Oda van Holstelze. Deze naam is verder onbekend en wordt verder nergens vermeld. Mogelijk is hij de stamvader van de "Van der Tommen".

126338816 Herbaren van der LEEDE. Ridder, vermeld 1227, 1241, 1243. Overleden voor maart 1253. Zoon van Floris van der LEEDE (zie 252677632).
Kinderen:
1.  Otto I van HEUKELUM (zie 63169408).
2.  Jan I van ARKEL. Overleden 1272. Heer van Arkel, vermeld 1254, 1264.
Gehuwd met Bertha van OCHTEN.
3.  Herbaren van den BERGHE. Heer van den Berghe, vermeld 1253.
4.  Hugo BOTER. Knape, vermeld 1254, 1277, 1284, 1285.
5.  Mabilia. Overleden op 16-03-1271 te Utrecht.
Gehuwd (1) met Godschalk van der MERWEDE.
Gehuwd (2) met Giselbertus UTEN GOIJE.

126338852 Philip van DUIVENVOORDE. Overleden tussen 24 juni 1307 en 11 mei 1309. Eerste Heer van Polanen. Baljuw van Kennemerland (1291). Hij werd op 6-11-1295 door Graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens Graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap te sluiten met Koning Philips IV. Zoon van Jan van WASSENAAR (zie 252677704) en N.N. GHISEKYN UTERLYERESDR. (zie 252677705).
Gehuwd met Elisabeth van VIANEN. Vermeld als "Vrouwe van Polanen", 1295-1307.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan I van POLANEN.
Kinderen:
2.  Willem (zie 63169426).
126338853 N.N.
Kind: 1 kind.

Generatie XXVIII
 
252677120 Jacob van der WERVE. Burgemeester van Antwerpen (1270). Zoon van Gunther van der WERVE RAIMONDZN. (zie 505354240) en Geertruyt van RANST ARNOUTSDR. (zie 505354241).
Gehuwd met
252677121 Gommeriene van LIERE WILLEMSDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem (zie 126338560).

252677184 Willem van WILRE. Overleden voor 1273 te Grobbendonk. Schepen van Leuven in 1267. Heer van Grobbendonk. Hij voerde kort het beheer over het goed "Grobbendonk". Zoon van Leysa van GROBBENDONK (zie 505354369).
Gehuwd met
252677185 Mathilde van CORBEEK. Ook genaamd "van Maerbeek". In juni 1270, zij was toen weduwe, verkocht ze gronden in Winksele aan de Heilige Geest van Leuven. Op 17 april 1295 stond ze drie bunder af van het landgoed gelegen te Maerbeek, afhangende van de Heer van Bierbeek, waarmee ze jaargetijden fundeerde in het klooster van Hertoginnedal. (akte van 6 april 1296, ARA, charterboek van Oudergem) Het kasteel en de heerlijkheid van Maerbeek behoorden tot de familie met die naam. Hendrik van Rode en Jan Craye bezaten het voor de Van Raetshoven's, de Van Hautum's en de Fourneaux. Het Pauscollege van Leuven verwierf het in 1610.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik. Hij was via zijn vrouw verwant aan Hertog Jan I. Hij werd burgemeester van Leuven, één van de grote steden van het Hertogdom. In 1301 was hij één van de topambtenaren van het Hertogdom en in 1302 sneuvelde hij, aan de zijde van de Franse Ridders, in de Gulden Sporenslag.
2.  Willem (zie 126338592).

252677632 Floris van der LEEDE. Florentius de Leda, vermeld 1204-1207. Had een dochter, getrouwd met de Heer van Malberg. Had een bastaardzoon Samson. Zoon van Herbaren van der LEEDE (zie 505355264).
Kinderen:
1.  Herbaren (zie 126338816).
2.  Jan I. Heer van der Leede, Heer van Schoonhoven. Overleden tussen 1255 en 1257.

252677704 Jan van WASSENAAR. Ridder. Vermeld 22 november 1248 als broer van Arend I, Heer van Duivenvoorde. Hij koopt Polanen, Monster, Terheijde, Poeldijk en half Loosduinen. Zoon van Philips van WASSENAAR (zie 505355408) en F. (Florentia) van STRIJENDR. (zie 505355409).
Gehuwd met
252677705 N.N. GHISEKYN UTERLYERESDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Philip van DUIVENVOORDE (zie 126338852).
2.  Dirk van den WALLE.

Generatie XXIX
 
505354240 Gunther van der WERVE RAIMONDZN. Zoon van Raimund van der WERVE (zie 1010708480).
Gehuwd met
505354241 Geertruyt van RANST ARNOUTSDR. Geboren ± 1194, blijkens kroniek van de Abdij van Middelburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob van der WERVE (zie 252677120).

505354369 Leysa van GROBBENDONK. Dochter van Nicolaas van GROBBENDONK (zie 1010708738).
Kind:
1.  Willem van WILRE (zie 252677184).

505355264 Herbaren van der LEEDE. Harbernus van Liethen. Vermeld als getuige voor de bisschop Hardbertus van Utrecht.
Kinderen:
1.  Floris (zie 252677632).
2.  Folpert. Vermeld 1204-1207.

505355408 Philips van WASSENAAR. Hij getuigde in 1215, samen met zijn broer Dirk, bij een beslissing van Graaf Willem I. Hij komt in 1221 voor als "van Duvenvoirde". Hij werd in 1226 door zijn broer Dirk beleend met het erfleen Duivenvoorde. Zoon van Dirk I van WASSENAAR (zie 1010710816) en Bertha van TEILINGEN (zie 1010710817).
Gehuwd met
505355409 F. (Florentia) van STRIJENDR. Vermeld in 1226. Dochter van Wilhelmus van STRIENE (zie 1010710818).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (zie 252677704).
2.  Elsebeen.
3.  Wouter.

Generatie XXX
 
1010708480 Raimund van der WERVE. Zoon van Hughes de PIERREPONT (zie 2021416960).
Kind:
1.  Gunther van der WERVE RAIMONDZN. (zie 505354240).

1010708738 Nicolaas van GROBBENDONK. Ridder. Overleden tussen 1246 en 1254. Zoon van Sebastiaan van GROBBENDONK (zie 2021417476).
Kind:
1.  Leysa (zie 505354369).

1010710816 Dirk I van WASSENAAR. Ridder, vermeld 1203-1243, Dapifer Hollandiae (1203), Heer van Wassenaar, oktober 1222- 1233. Zoon van Phillips van WASSENAAR (zie 2021421632) en Agnes PERSIJN (zie 2021421633).
Kinderen:
1.  Philips (zie 505355408).
2.  Arent. Overleden 1261. Ridder, Burggraaf van Leiden. Zoon van Bertha van TEILINGEN (zie 1010710817).
3.  Jacob. Gesneuveld op 20 augustus 1272. Zoon van Bertha van TEILINGEN (zie 1010710817).
1010710817 Bertha van TEILINGEN. Vermeld 1222-1226.
Kinderen: 3 kinderen.

1010710818 Wilhelmus van STRIENE. Als Ridder vermeld op 6-12-1224 en 26-4-1244. In 1236 Heer van Strijen, genaamd in de omgeving van Floris IV en Willem II. In 1236 kreeg hij als Hollandse Leen een jaargeld van 6 pond uit de tol van Geervliet. In 1244 bevestigt hij, samen met zijn broers Hendrik en Hugo, de schenking van zijn ouders aan de Abdij Ter Does. Zoon van Hugo van STRIENE (zie 2021421636).
Kinderen:
1.  F. (Florentia) van STRIJENDR. (zie 505355409).
2.  Willem III. Overleden voor 27 maart 1285. Ridder ( 17-3-1254). Heer van Strijen, vermeld 23-4-1252 en 15-10-1256.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1235 met Elisabeth van der LEDE. Dochter van Herbaren II van der Lede en Gerad Maria van Virneburg (Nemenburg).
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1253 met Ver Mathildis.
3.  Heynris.
4.  Hugo.

Generatie XXXI
 
2021416960 Hughes de PIERREPONT.
Kind:
1.  Raimund van der WERVE (zie 1010708480).

2021417476 Sebastiaan van GROBBENDONK. Geboren 1180. Hij kwam in het begin van de 13-de eeuw in het bezit van de Heerlijkheid Grobbendonk. Deze ridderlijke familie was van oudsher de eigenaar van de streek, met het Hof als centrum. Hun bezittingen zijn van de alleroudste tijd en tot op de dag van vandaag nog maar éénmaal verkocht geweest, in 1545, verder zijn ze steeds overgeërfd. "www.grobbendonk.be".
Kind:
1.  Nicolaas (zie 1010708738).

2021421632 Phillips van WASSENAAR. Vermeld in 1200 onder de getuigen bij het verdrag van Graaf Dirk VII van Holland met Hertog Hendrik I van Brabant. Vermeld als Burggraaf van Leiden in 1203. Hij steunde Graaf Willem I in de Loonse oorlog van 1204, trad in 1205 op als getuige bij de verkoop van 2 hoeven aan de Abdij te Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de weduwe van Graaf Willem I aan deze abdij 50 pond Hollands gaf, voor de ziel van haar overleden man. Zoon van Kerstant (zie 4042843264).
Gehuwd met
2021421633 Agnes PERSIJN. Uit het geslacht van de Heren van Waterland. Dochter van Dirk PERSIJN (zie 4042843266) en NN ARNOUD SPIKERSDR. (zie 4042843267).
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk I (zie 1010710816).

2021421636 Hugo van STRIENE. Vermeld in 1202. Op 21-9-1213 compareert hij bij het verlenen van rechten van Geertruidenberg tussen de Heren van de omliggende Heerlijkheden.
Kinderen:
1.  Wilhelmus (zie 1010710818).
2.  Hendrik. Vermeld: 18 april 1242 en 26 april 1244.
3.  Hugo. Vermeld 18 april 1242 en 26 april 1244, vermoedelijk stamvader van de Heren van Zevenbergen.

Generatie XXXII
 
4042843264 Kerstant. Drost van Holland, vermeld 1167-1189. Zoon van Doede van VOORHOUT (zie 8085686528).
Kinderen:
1.  Phillips van WASSENAAR (zie 2021421632).
2.  Dirck van RAEPHORST. Ridder. Vermeld vanaf 1221, wanneer hij voor het eerst verschijnt in een oorkonde, tot 1227. Hij bezit de tienden van Alautgeest te Monster, gekocht van de Abdij van Rijnsburg.
3.  Jacob van RAEPHORST. Burggraaf van Leiden, vermeld 1201-1241.

4042843266 Dirk PERSIJN. Vermeld als borg en getuige van de Graaf van Holland op 28-8-1162 en 27-2-1168. Zoon van Jan PERSIJN (zie 8085686532).
Gehuwd met
4042843267 NN ARNOUD SPIKERSDR.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes (zie 2021421633).
2.  Jan. Overleden op 20-09-1224. Begraven te Egmond. Heer van Waterland, vermeld 1204-1224.

Generatie XXXIII
 
8085686528 Doede van VOORHOUT. Vermeld van 1101 tot ± 1130. Hij bezat het Veerrecht over de Rijn tussen Katwijk en Zwammerdam, het zog. Doedinxveer. Voor zijn zielerust wordt een schenking gedaan van een rente gevestigd op land te Voorhout.
Kind:
1.  Kerstant (zie 4042843264).

8085686532 Jan PERSIJN. Ridder, Heer van Waterland, vermeld 1180.
Kind:
1.  Dirk (zie 4042843266).

Homepage | E-mail