Eerste blad    Vorig blad    Blad 13 van 14 bladen Volgend blad    Laatste blad


8736 Willem Gerritszn. BIEMOND (BEAUMOND). Geboren ± 1580 te Den Hoorn. Overleden ± 1628. Zoon van Gerrit Symonszn BEAUMONT (zie 17472).
Gehuwd met
8737 Maritge Cornelisdr. van den BURGH. Geboren 1580. Dochter van Cornelis Jacobszn. van den BURGH (zie 17474) en Aleyd Willemsdr. van den HEUVEL (zie 17475).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Willemszn BIEMOND (zie 4368).

8738 Phillip Leendertszn. RODENBURG. Geboren ± 1577. Zoon van Leendert Phillipszn. RODENBURG (zie 17476) en Belia Adriaansdr. TRAPPER (zie 17477).
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1603 met
8739 Maartje Jansdr. HOOCHSTADT. Geboren ± 1581 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltie Phillipsdr (zie 4369).
2.  IJsbrand Phillipszn. Geboren ± 1631. Overleden voor 1681. Schepen van Maasland.
Gehuwd met Neeltje Teunisdr. van DIJK. Geboren te De Lier. Begraven op 14-09-1703 te De Lier. Dochter van Teunis Adamszn. van DIJK en Maartje Arents.

8752 Jacob Jacobszn. van VREUGDENHIL. Geboren ± 1585.
Gehuwd voor de kerk op 15-07-1607 te Naaldwijk met
8753 Heiltje Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Jacobszn. Gedoopt op 08-02-1609 te Naaldwijk.
2.  Maria Jacobsdr. Gedoopt op 01-08-1610 te Naaldwijk.
3.  Ary Jacobszn. (zie 4376).
4.  Maria Jacobsdr. Gedoopt op 21-05-1619 te Naaldwijk.

8754 Pieter Crijnen.
Gehuwd met
8755 Grietje Gerritsdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje Pietersdr. (zie 4377).

8758 Mees Joriszn.
Gehuwd met
8759 Geertge Gerritsdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Maartje Meesen. Gedoopt op 30-09-1612 te Naaldwijk. Overleden te Naaldwijk voor 16 april 1617.
2.  Willem Meesen. Gedoopt op 08-03-1615 te Naaldwijk.
3.  Trijntje Meesen. Gedoopt op 27-03-1617 te Naaldwijk.
4.  Maartje Meesen (zie 4379).
5.  Gerrit Meesen. Gedoopt op 22-03-1620 te Naaldwijk.
6.  Jacob Meesen. Gedoopt op 27-10-1624 te Naaldwijk.
7.  Baertgen Meesen. Gedoopt op 19-10-1625 te Naaldwijk.

8836 Cornelis Janszn. SAERS, landbouwer. Overleden in Driel tussen 17 februari 1555 en 22 april 1569. Schepen van de Hoogen Bank van Driel.
Gehuwd met
8837 Jenneken Jansdr. van LITH.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Corneliszn. (zie 4418).

8960 Jan van der WEE.
Gehuwd met
8961 N.N. Dirksdr. ROTTEVEEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Janszoon (zie 4480).
2.  Passchyr Janszn. Geboren ± 1599 te Delft.
3.  Jezijntje Jansdr. Geboren ± 1600 te Delft.

8992 Adriaan N.N.
Kinderen:
1.  Claes Adriaensz GOEJENBIER (zie 4496).
2.  Jacob Adriaenszn GOEJENBIER. Geboren ± 1570. overleden voor 1630.
Gehuwd met Huychgen Jacobsdr.

9036 = 8194 Adriaan Harmenszoon van OVERGAUW.
9037 = 8195 Geertje Jacobsdr..
 
9038 = 8248 Pleun Michielszn. ( van der KOOY ).
9039 = 8249 Neeltgen Claesdr. van THOL.
 
9051 Grietje Cornelisdr. overleden te Naaldwijk voor 17 juni 1617.
Kind:
1.  Lijsbeth Willemsdr. (zie 4525).

9054 Gerrit Janszoon VERCROCHT. overleden te Monster tussen 19 oktober 1622 en 8 januari 1624.
Gehuwd met
9055 Lijsbeth Clasen. overleden te Maassluis tussen 22 november 1613 en mei 1615.
Uit dit huwelijk:
1.  Annetje Gerritsdr. (zie 4527).

9056 = 8248 Pleun Michielszn. ( van der KOOY ).
9057 = 8249 Neeltgen Claesdr. van THOL.
 
9058 Joost Huygenszoon van der HOEFF, bouwman en kerkmeester te Overschie (1585-1599). overleden voor 14 februari 1615. hij woonde te Ackersdijk en werd op 26 december 1580 beleend met 3 morgen land in Overschie.
Gehuwd met
9059 Belytgen Lenaertsdr. van der HOUVE. overleden te Hof van Delft voor 31 oktober 1627. Dochter van Leendert Gerritszoon van der HOEVE (zie 18118) en Hillegond Clasen (OVERGAUW) (zie 18119).
Uit dit huwelijk:
1.  Hilletje Joostensdr. (zie 4529).

9060 Jacob Dirkszoon de HOOG. Overleden na 1640 te Pijnacker.
Kind:
1.  Dirk Jacobszoon (zie 4530).

9062 Gerrit Leendertszoon van der HOEVE. overleden te Hof van Delft voor 26 oktober 1608.
Gehuwd met
9063 Leentje Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Ariaantje Gerritsdr. (zie 4531).

9072 Joachim Pieterszoon. Geboren 1522. overleden te Naaldwijk tussen 1 september 1596 en 26 april 1597.
Hij bezat een huis op "Vreuchdenhil" in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een "Hil" is een, door mensenhanden, opgeworpen heuvel in het buitendijkse gebied. Vreugdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625. Daarnaast bezat hij sinds ongeveer 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende, beginnende van de Slimpat en strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen.
R.A. Naaldwijk, inv. nr. 6, folio 31v.
Op 26 april 1597 transporteerde Neeltje Louwen, weduwe wijlen Joachim Pieterszn zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaenszn, t.b.v. Willem Pieter Jacobszn een huys ende erve enz. met barch en met den til, staende en gelegen op Vreuchden Hil, ..., gelijck Joachim Pieterszn die hier heeft gebruyckt, ...., voor 54 gulden.

Gehuwd voor 1587 met
9073 Neeltje Louwen. overleden na 28 juni 1634. zij is later, omstreeks 1614, getrouwd met Thomas Adriaenszn, duynmeijer tot Staelduynen, overleden voor 8 maart 1616.
Uit dit huwelijk:
1.  Maertje Joachims. Gedoopt op 27-01-1585 te Naaldwijk. overleden voor 20 oktober 1614. ook genaamd "jonge Maertje".
Gehuwd met Adriaen Janszn.
2.  Pieter Joachimszn (zie 4536).
3.  Adriaen Joachimszn. Gedoopt op 06-10-1589 te Naaldwijk.
4.  Geertgen Joachims. Gedoopt op 10-03-1596 te Naaldwijk.
5.  Louweris Joachims. overleden na 22 november 1616. hij woonde in Schiebroek.

9074 Cornelis Pieterszoon de GOEDE, bouwman. overleden te 's Gravenzande tussen 26 maart 1620 en 12 december 1623. schepen te Zandambacht (1604, 1605).
Gehuwd (1) met Aagje Willemsdr.
Gehuwd (2) met Leentje Ariensdr. (zie 9075).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Niesje Cornelisdr. (zie 4537).
9075 Leentje Ariensdr. overleden te 's Gravenzande tussen 4 maart 1634 en 4 juni 1649.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 9074).

9078 Gerrit Huimanszoon. overleden te Zandambacht tussen 31 mei 1662 en 9 juni 1630.
Kind:
1.  Trijntje Gerritsdr. BRUIN (zie 4539).

9312 Jacob Corneliszn HOOREWECH. Geboren ca. 1570 te Overschie. Overleden te Overschie, na 08-02-1617. Zoon van Cornelis Jacobszn. (zie 18624) en Jannetje Cornelisdr van de HOOREWECH (zie 18625).
Kinderen:
1.  Michiel Jacobszn HOORNWECH (zie 4656).
2.  Anna Jacobs.
Gehuwd met Huybrecht van REEUWIJK.
3.  Cornelis Jacobsz, bouwman. schepen, ambachtsbewaarder en molenmeester.
4.  Jan Jacobsz.

9600 Ariaen FEIJS. Hij wordt ook genoemd "Ariaen Reijs Bonifaciuszn.
Gehuwd met
9601 Anna VERBOOM. Geboren ± 1505. Zij wordt ook genoemd: "Adriana Verboom Huigensdr.". Dochter van Huijgh Janszn BOOM (zie 19202) en ..... EBBE (zie 19203).
Uit dit huwelijk:
1.  Hugo (Huych Adraensz.) VERBOOM (zie 4800).
2.  Feijs VERBOOM ARIENSZN.
Gehuwd met Maria Leendertsdr.
3.  Maria (Margaretha) VERBOOM.
Gehuwd (1) met Rembrandt Laurenszn.
Gehuwd (2) met Salomon Janszn.
4.  Aeffje VERBOOM.
Gehuwd met Wijnant van EIJCK. Zoon van Gillis van Eijck en Ermgard van Eijck.
5.  Cornelis VERBOOM.
Gehuwd (1) met Margaretha.
Gehuwd (2) met Ekisabeth.

9602 Jan Everts, de Oude, van SANTACKER.
Gehuwd met
9603 Ermgaert Wijnandsdr. van EIJCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruyt (zie 4801).

9632 Louweris Joosten. Overleden 1622 te Hazerswoude, volgens een weeskamer document uit 1623.
Gehuwd met
9633 Pietergen Joostendr. Het echtpaar, met 7 kinderen, komt voor in de Hoofdelijke Omslag van het Rijnland in 1622, wonende aan de Achterweg in Hazerswoude. Joost is dan kennelijk al getrouwd. Het gezin staat geregistreerd als "arm".
Uit dit huwelijk:
1.  Joost Louwerisse HOFSTEDE (zie 4816).
2.  Jannetje Louwerisse.
3.  Pleuntje Louwerisse.
4.  Jacob Louwerisse HOFSTEDE.
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1627 te Hazerswoude met Trijntje Claesdr. Geboren te Zegwaart.
5.  Beatrix Louwerisse HOFSTEDE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 02-08-1635 te Hazerswoude met Cornelis Ariens. Geboren te Leiderdorp. Overleden voor 1645.
Gehuwd voor de kerk (2) 1645 te Hazerswoude met Willem Elborts. Geboren te Hazerswoude.
6.  Cors Louwerisse HOFSTEDE. Overleden op 05-02-1673 te Hazerswoude.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-02-1640 te Hazerswoude met Arijaantje Wouters. Geboren te Hazerswoude. Overleden voor 1650.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-11-1650 te Hazerswoude met Arijaantje Ewouds. Geboren te Hazerswoude.
7.  Jan Louwerisse HOFSTEDE. Geboren te Hazerswoude.
Gehuwd voor de kerk op 04-01-1632 te Benthuizen met Pleuntje Claesdr-. Geboren te Hazerswoude.
8.  Anneke Louwerisse HOFSTEDE.
Gehuwd voor de kerk op 23-12-1629 te Hazersweoude met Dirk Jacobszn.

9856 Cornelis Corneliszn. CLEIJWECH(t). Geboren ± 1593. Overleden 1653/1654.
Gehuwd voor de kerk op 05-10-1621 te Bleiswijk met
9857 Maritje Bouwens. Geboren te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Claes Corneliszn. van de CLEIJWECH (zie 4928).

9864 Maarten Cornelisse KOEVOET. Zoon van Cornelis Maartenszn. KOEVOET (zie 19728) en Grietje Leenders (zie 19729).
Gehuwd met
9865 Leentgen Jans STOLCX.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert Maartens (zie 4932).

9888 Ocker Aryen Gelijnszn. Overleden voor 1625. Zoon van Aryen Gelijnszn (zie 19776) en Maria Adriaensdr. (zie 19777).
Gehuwd voor de kerk ± 1572 met
9889 Margriet Ockersdr. Overleden na 1613. Dochter van Ocker Aertszn (zie 19778).
Uit dit huwelijk:
1.  Arien Ockerszn. Geboren ± 1573. Hij wordt genoemd "Arien Ockerszn den Oudsten". Hij trouwt in het jaar 1595.
2.  Adriaen Ockerszn. Geboren ± 1577. Overleden te Oud Alblas voor 18 april 1612. Ook genaamd "Arien Ockerszn. de Jonge".
Gehuwd voor de kerk op 26-12-1607 te Oud Alblas met Armeke Crijne. jonge dochter van Alblas. Zij hertrouwt op 18-4-1612 te Oud Alblas met Cornelis Michielszn.
3.  Marijken Ockersdr. Geboren ± 1583. Overleden na 1633.
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1614 met Dirck Claeszn. CALIS. Overleden 1656.
4.  Cornelis Ockerszn. GROENEVELT (zie 4944).

9890 Ewout Jacobszn.
Gehuwd met
9891 Barber Foppen.
Uit dit huwelijk:
1.  Mariken Ewoutsdr. (zie 4945).

9898 Crijn Arienszn.
Gehuwd met
9899 Maryken Ariensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Cuniertgen Crijnen (zie 4949).

9900 Cleys Janszn. MUYEN.
Kind:
1.  Gijsbert Cleyssen (zie 4950).

9930 Jan Dirck Frankenszn.
Gehuwd met
9931 Lijsbeth.
Uit dit huwelijk:
1.  Marijke Jansdr. (zie 4965).

9932 Maurits Janszn.
Gehuwd met
9933 Jannecken Lauwrensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert Mauritszn (zie 4966).

9934 Arien Dirckszn. BOEL. Geboren 1546. Begraven op 06-01-1620 te Goudriaan. Zoon van Dirck Pieterszn. BOEL (zie 19868) en Marijken Adriaan Hendriksdr. (zie 19869).
Gehuwd met
9935 Fijcken Gerritsdr. APPELMOES. Dochter van Gerrit Corneliszn. APPELMOES (zie 19870) en Adriaentje (zie 19871).
Uit dit huwelijk:
1.  Lijscken Ariensdr. (zie 4967).

9976 Jan Adriaens de BES.
Gehuwd met
9977 Anna Maertensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Aryaen Janszn (zie 4988).

9978 Rocus Jacobszn. Gedoopt op 09-08-1587 te Streefkerk.
Gehuwd voor de kerk op 11-12-1616 te Nieuw Lekkerland met
9979 Anneken Aerts.
Uit dit huwelijk:
1.  Grietie Roke (zie 4989).

10804 Abraham Stevensen van der CLOS.
Ondertrouwd op 06-04-1831 te Den Haag met
10805 Neeltje Jacobs BINCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter van der KLOS (zie 5402).

13248 Matthijs Pieters WEIJNS. Geboren ± 1560 te Casselberg. Overleden 1601 te 's Gravenzande. Matthijs Pieters Weijns van Casselberg was poorter van Leiden in 1586 en chirurgijn in 's Gravenzande.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1586 te Leiden met
13249 Maartje Pietersdr. van DUYVENBODE. Geboren ± 1564 te Leiden. Overleden voor 1607 te Leiden. Dochter van Pieter Gabrielszoon (zie 26498) en Claartje Cornelisdr. van DUIJVENBODE (zie 26499).
Uit dit huwelijk:
1.  Grietje. Geboren 1587 te Leiden.
2.  Cornelis Thijszoon van DUYVENBODE (zie 6624).
3.  Jacob. Geboren 1599 te Leiden.

13250 Theunis ROOBOL.
Gehuwd met
13251 Trijn Caenen.
Uit dit huwelijk:
1.  Dingenoom Thonus ROBOL (zie 6625).

13280 Pieter Dirkszn. VARKEVISSER, visser. Geboren ± 1580 te Katwijk aan Zee. Overleden op 31-03-1626 te Katwijk aan Zee.
Gehuwd voor de kerk 1603 te Katwijk aan Zee met
13281 Lijsbeth Ancxsen.
Uit dit huwelijk:
1.  Commertge. Geboren ± 1604 te Katwijk aan Zee.
2.  Annetge. Geboren ± 1605 te Katwijk aan Zee.
3.  Leuntje. Geboren ± 1607 te Katwijk aan Zee.
4.  Trijntje. Geboren ± 1611 te Katwijk aan Zee.
5.  Dirk Pieterszn. (zie 6640).

15392 Rochus Jacobszoon van BOUTESTEIJN, meester metselaar te 's Gravenzande. Geboren ± 1590. na 1-11-1648, de doop van zijn zoon Gerrit. Zoon van Jacob Corneliszoon BOUTESTEIJN (zie 30784) en Beatrix Dircksdr. van ENGELEN (zie 30785).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1625 met N.N.
Ondertrouwd (2) op 25-05-1625 te Den Haag met Beatrix van der CUYK (zie 15393).
Gehuwd voor de kerk (3) op 10-10-1638 te Den Haag met Maria Andriesdr.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Pieter Rochuszn. Meester metselaar te 's Gravenzande. Geboren ± 1630.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-03-1652 te Den Haag met Maartje Jans. Geboren ± 1618 te Rotterdam. Overleden op 21-03-1682 te Den Haag. Begraven te 's Gravenzande.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-02-1684 te Den Haag met Maartje Huybrechts van RIJN. overleden tussen 2-1-1696 en 1-11-1700. Op deze laatste datum maken de vier kinderen afspraken over de erfenis van hun ouders. [R.A. 's Gravenzande 7, folio 62v]. Zij was weduwe van Teunis Pieterszn. de Bruyn.
2.  Jan Rochuszoon (zie 7696).
3.  Agniet Rochusdr. Geboren ± 1635.
Gehuwd voor de kerk op 29-04-1657 te Loosduinen met Gerrit Jans van WITTENHUYZEN.
4.  Maritge Rochusdr. Geboren ± 1637. Zij wordt vermeld in de boedel 338, weeskamerarchief Den Haag.
5.  Barbara Rochusdr. Geboren ± 1638. Zij wordt vermeld 26-1-1662.
6.  Cornelis Rochuszn. Geboren ± 1639.
Uit het derde huwelijk:
7.  Anna. Gedoopt op 30-09-1640 te Den Haag.
8.  Trijntge. Gedoopt op 23-03-1642 te Den Haag (getuige(n): Neeltje Jans en Dirck van Beieren). Begraven op 01-09-1700 te Den Haag.
Gehuwd voor de kerk op 27-09-1676 te Den Haag met Jan Andrieszn. de LEEUW.
9.  Gerrit. Gedoopt op 01-10-1645 te Den Haag.
10.  Seger. Gedoopt op 18-12-1646 te Den Haag (getuige(n): Hendrik Andriessen en Anna Andries).
11.  Barbara. Zij wordt vermeld in het Not. Archief Den Haag 638, folio 5, dd. 26-1-1662.
15393 Beatrix van der CUYK. Overleden voor 1638. Dochter van Dirck van der CUYK (zie 30786) en Francientie Fransdr. (zie 30787).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1625 met Wessel Stevens van STEYENBEEK, molenaar.
Ondertrouwd (2) op 25-05-1625 te Den Haag met Rochus Jacobszoon van BOUTESTEIJN (zie 15392).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen (zie onder 15392).

15394 Willem N.N.
Gehuwd met
15395 Neeltje Jans GOOR. Geboren ± 1615. Overleden op 08-10-1680 te Moordrecht. Zij is later nog twee keer getrouwd geweest. Eerst met Aris Jans Ronaer, geboren te Moordrecht ± 1615. Op 10-12-1656 te Moordrecht met Leendert Branden geboren rond 1626.
Uit dit huwelijk:
1.  Marritgen Willemsdr. (zie 7697).

15404 = 4944 Cornelis Ockerszn. GROENEVELT.
15405 = 4945 Mariken Ewoutsdr..
 
15406 Leendert Barentszn van ASPEREN. Geboren ± 1570. Overleden voor 1643. Secretaris van Alblasserdam (1604, 1610, 1613.1616); Schout (1615-1641); Rentmeester van de Heerlijkheid Alblasserdam; Gaarmeester van de Verponding (1611, 1613-1616); Leenman van Oost-Barendrecht (1619-1643); Gaarmeester van Molenaarsgraaf (1611) en Baljuw van den hove ende de Hooge Vijerschare van Suythollant (1637). Zoon van Barent Ghijsbrechtszn. van ASPEREN (zie 30812) en Adriaantje Leendertsdr. (zie 30813).
Gehuwd voor de kerk ± 1606 met
15407 Sebastiaenken Jansdr. Geboren ± 1580. Dochter van Jan Pieterszn. (zie 30814) en Fyke (Syke) Pietersdr. (zie 30815).
Uit dit huwelijk:
1.  Barent Leendertszn. Geboren ± 1608 te Alblasserdam. Overleden tussen 11 december 1681 en 17 augustus 1685. Leenman van Oost Barendregt, beleend 1651; Sluismeester van de Nederwaard in het Elshout; Armmeester van Lekkerland.
Gehuwd voor de kerk op 19-03-1628 te Alblasserdam met Hilligje Cornelisdr. Gedoopt op 14-01-1606 te Streefkerk. dochter van Cornelis Benjaminszn. en Aeltgen Barendsdr. van Asperen. Dochter van Cornelis Benjaminszn. en Aeltgen Barendsdr. van ASPEREN.
2.  Adriaentgen Leendertsdr. (zie 7703).
3.  Jan Leendertszn. Gedoopt op 13-01-1613 te Alblasserdam (getuige(n): Cornelis Janszn Bot, Dijckgraef van de Alblasserwaard; Arijen Berntszn van Streefkerk en Willemken Huygen, huisvrouw van Huych Cornelisse.). Heemraad; Schout (1672); Kapitein over het regiment van Alblas (1672).
Ondertrouwd (1) op 20-06-1632 te Alblasserdam met Janneken Cornelisdr. BIJL. Geboren ± 1607 te Nieuw Lekkerland.
Ondertrouwd (2) op 16-09-1656 te Alblasserdam en Den Haag, gehuwd voor de kerk op 08-10-1656 te Loosduinen met Cornelia Pietersdr. MUYS. Gedoopt op 16-12-1635 te Alblasserdam. Overleden op 01-12-1696 te Alblasserdam.
4.  N.N. Gedoopt ± 09-1615 te Dordrecht.
5.  Gijsbrecht Leendertszn. Gedoopt op 29-12-1619 te Alblasserdam (getuige(n): Van der Borcht, Dijckgraaf van de Nederwaard; Arijen benjaminszn en Marijcken Jansdr. van Streefkerk).
Ondertrouwd op 01-10-1651 te Alblasserdam met Pleuntgen Willemsdr.
6.  Pieter Leendertszn. Gedoopt op 06-02-1622 te Alblasserdam (getuige(n): Den Ambachtsheer van Oud Alblas; Pleun Vobben en Willemken, de huisvrouw van Huich Corneliszn.).
Ondertrouwd op 13-08-1645 te Alblasserdam met Neeltgen Cornelisdr. GROENEVELT. Gedoopt op 03-12-1623 te Oud Alblas (getuige(n): Dierick Klaeszn; Jutgen Jacobs en Janneke Huygen). Dochter van Cornelis Ockerszn. GROENEVELT (zie 4944) en Mariken Ewoutsdr. (zie 4945).
7.  Arijen Leendertszn. Gedoopt op 28-04-1624 te Alblasserdam (getuige(n): Cornelis Pleune Muys en Jaeptgen Leendertsdr.).
Ondertrouwd op 28-01-1646 te Alblasserdam met Aeriaentgen Cornelisdr. ROMEIJN.
8.  Bastiaen Leendertszn. Gedoopt op 12-09-1626 te Alblasserdam (getuige(n): Arijen Berntszn van Asperen; Cornelis Janszn en Aeltjen Pietersdr.).
Ondertrouwd op 11-08-1647 te Alblasserdam met Neeltgen Arijensdr.

15412 Dirk Joriszn. HOOYMAYER. Geboren ± 1595. Overleden op 19-11-1657 te Gouderak. Begraven 1657 te Moordrecht, in de Hervormde Kerk. Steenbakker in Gouderak (1622); aldaar aangeslagen voor goederen in het Middenblok (1626/28, 1635, 1638) en voor goederen in het Veerstalblok (1644); Gezworene (1632/33); Schepen van Gouderak (1652). In een Goudse notariële akte wordt hij met de naam "Hooijmaeijer" vermeld. Op 22-6-1636 verkoopt hij zijn aandeel in de nalatenschap van zijn ouders aan zijn broer Willem en zijn beide zwagers. Zoon van Joris Maertenszn. (zie 30824) en Marrichjen Willemsdr. (zie 30825).
Gehuwd voor de kerk voor 1622 met
15413 Hilleken Willemsdr. KEYSER. Geboren ± 1595. Overleden op 09-07-1664 te Gouderak. Begraven op 13-07-1664 te Moordrecht, in de Hervormde Kerk. Zij werd, als weduwe, in 1665 en 1666 aangeslagen voor goederen, ter waarde van 8.000 gulden, in het Cattedijkseblok te Gouderak
Uit dit huwelijk:
1.  Reympje Dirksdr. Geboren ± 1624. Overleden na 24 mei 1665.
Gehuwd met Cornelis Janszn. STEENBAKKER.
2.  Pieter Dirckszn. (zie 7706).

15414 Cornelis Janszn. COELEN.
Gehuwd voor de kerk op 03-10-1626 te Stolwijk met
15415 Weyntje Meessendr.
Uit dit huwelijk:
1.  Aeghen Cornelisdr. (zie 7707).

15416 Claes Bouwensz. Metselaar. Gedoopt op 06-11-1594 te Streefkerk. Overleden voor 1656. Op 17-10-1617 compareert hij, op verzoek van de schout van Molenaarsgraaf Heyndrick Maertenszn., vanwege diens zoon Gerrit Heyndricks naar aanleiding van een vechtpartij. Zoon van Boudewijn Huygenszn. (zie 30832) en Ariaentge Bastiaensdr. (zie 30833).
Gehuwd voor de kerk 1620-1625 te Streefkerk met
15417 Jannetje Claesdr. Overleden 1640 te Streefkerk. Het echtpaar komt voor in de lidmatenlijsten van Streefkerk 1626, daarna 24-8-1636 met attestatie aangekomen uit Ottoland en nogmaals in 1636 vermeld.
Uit dit huwelijk:
1.  Bouwen Claessen (van der LECQ) (zie 7708).
2.  Crijn Claeszn. Geboren 1630/1640 te Streefkerk.
Gehuwd met Ermpje Huyberts.
3.  Pietertje Claesdr.
Gehuwd met Teunis Corneliszn.
4.  Neeltje Claesdr.
Gehuwd met Jan Janszoon.
5.  Jorijntje Claesdr.
Gehuwd met Dirck Janszn. Geboren te Streefkerk.

15420 Nicolaes Pieterszn. VERBRUGGE. Begraven op 07-06-1643 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 28-12-1615 te Rotterdam. Nicolaes Pietersz. Verbrugge, weduwnaar, wonende te Zirixzee, met Agnietgen Leus van Hoorn, afkomstig van 't Land van Luijck, wonende Achterwech. Echtgenote is Agnietgen Leus van HOORN. Overleden voor 1620 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 08-03-1620 te Rotterdam. Nicolaes Pietersz Verbrugge, weduwnaar, afkomstig van Sirixzee, wonende aan de Hoogstraat met Catalina Joos de Smet, afkomstig van Gent, wonende aan de Hoogstraat. Opmerking: Bruid: Catalina de Smet, filia Joos. Echtgenote is Cathalina Joost de SMET (zie 15421).
Het echtpaar testeert Rotterdam 29 april 1633 voor notaris Jacob Duyfhuysen Junior, een testament van de eerst-stervende op de langst-levende. ONA Rotterdam Inv. nr. 193, akte nr. 37.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Antonis (zie 7710).
2.  Joost, koopman te Rotterdam.
Gehuwd met Grietie Jacobsdr. van ALCKEMADE.
3.  Catharina. Overleden op 11-03-1704 te Rotterdam.
Gehuwd op 19-01-1659 te Rotterdam met Anthony de STOPPELAER, koopman. Geboren 1634/1635 te Rotterdam. Overleden op 20-07-1681 te Rotterdam. Handelaar in Neurenburger waren in de Hoogstraat in Rotterdam. Zoon van Daniel Willemszn. de STOPPELAER (zie 15422) en Maritgen Anthonisdr. van VOLLENHOVE (zie 15423).
4.  Stephanus.
5.  Pieter. Overleden voor 1674 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 20-10-1647 te Rotterdam. Zij, weduwe van Jacop de Monick, afkomstig van Rotterdam. Echtgenote is Jannetje Maertensdr. Overleden voor 1660 te Rotterdam.
Ondertrouwd (2) op 07-03-1660 te Rotterdam. Pieter Verbrugge, weduwnaar, afkomstig van Rotterdam, wonende aan de Hoogstraat met Lijsbeth Cornelis, jonge dochter, afkomstig van Bommel, wonende aan de Delfsevaert. Attestatie naar Capelle 21-3-1660. Echtgenote is Lijsbeth Cornelisdr. Op 17-1-1672 ondertrouwt te Rotterdam, gereformeerd, Goossen van der Laan, weduwnaar van Maria Blom, wonende te Moordrecht met Lijsbeth van der Wiel, weduwe van Pieter Verbrugge wonende aan de Hoogstraat.
15421 Cathalina Joost de SMET.
Zij laat op 5 augustus 1674 haar testament opmaken door Notaris Philips Basteels te Rotterdam. Benoemt tot haar erfgenamen drie, nog in leven zijnde, kinderen; Catharina, Joost en Stephanus en 10 kleinkinderen, kinderen van haar, op dat moment al overleden, zonen Pieter en Antonie.

Het echtpaar testeert Rotterdam 29 april 1633 voor notaris Jacob Duyfhuysen Junior, een testament van de eerst-stervende op de langst-levende. ONA Rotterdam Inv. nr. 193, akte nr. 37.

Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 15420).

15422 Daniel Willemszn. de STOPPELAER, koopman. Geboren ± 1603 te Haarlem. Begraven op 23-11-1664 te Rotterdam. Begraven in de "Princen Kerkcke" te Rotterdam, in een grafkelder tegenover de "predicantsstoel", waarin ook zijn tweede vrouw begraven lag. Diaken van de Hoogduitsche doopsgezinde Gemeente te Rotterdam; Burger van Rotterdam; Koopman van Neurenburger waren in de Hoogstraat; verkreeg op 9 mei 1646 van Louys Jacobszn. vermande gifte en eigendom van landerijen in het Ambacht van Blommersdijk. Zoon van Guillaume (Willem) de STOPPELAER (zie 30844) en Goedele (Geertje) van den DAELE (zie 30845).
Gehuwd (1) op 07-09-1631 te Rotterdam met Maritgen Anthonisdr. van VOLLENHOVE (zie 15423).
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-07-1640 te Haarlem met Sara VLAMING. Geboren te Haarlem. Dochter van Hans Vlamingh en Catharina Mulraets. Overleden op 26-11-1654 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anthony, koopman. Geboren 1634/1635 te Rotterdam. Overleden op 20-07-1681 te Rotterdam. Handelaar in Neurenburger waren in de Hoogstraat in Rotterdam.
Gehuwd op 19-01-1659 te Rotterdam met Catharina VERBRUGGE. Overleden op 11-03-1704 te Rotterdam. Dochter van Nicolaes Pieterszn. VERBRUGGE (zie 15420) en Cathalina Joost de SMET (zie 15421).
2.  Agnieta (de) STOPPELAER (zie 7711).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Guiljam. Overleden in Ned. Oost Indië.
4.  Sara.
Gehuwd (1) met Barend BLOKZIJL.
Gehuwd (2) met Engel KOX.
5.  Joan. Overleden op 05-01-1716 te Amsterdam. Med. Doctor te Amsterdam.
Gehuwd (1) 1678 met Catharina WESTENDORP.
Gehuwd (2) 1684 met Ida de NEUFVILLE. Geboren 1656. Overleden op 01-04-1740 te Amsterdam.
15423 Maritgen Anthonisdr. van VOLLENHOVE. Geboren te Rotterdam. Begraven op 08-09-1659 te Schiedam. Dochter van Anthonis van VOLLENHOVE (zie 30846).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 15422).

15496 Abraham Claeszn. NOIRLANDER. Geboren ± 1594 te Ouderkerk a/d IJssel. Overleden op 08-01-1626. Woonde in Bovenkerk onder Stolwijk, lidmaat, met zijn eerste vrouw in 1611, met zijn tweede vrouw in 1620 en 1622 te Stolwijk. Zoon van Claes Pieter Geerlofszn. NOORLANDER (zie 30992).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1611 met Elisabeth Cornelisdr. Overleden voor 1613 te Stolwijk.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-04-1614 te Stolwijk met Barbara Jacobsdr. DECKER (zie 15497).
Uit het tweede huwelijk:
1.  IJsbrand Abrahams. Geboren 1615-1619.
2.  Pleuntje Abrahamsdr. Geboren 1615-1619.
3.  Claes Abrahamsz. (zie 7748).
4.  Pieter Abrahamszn. Geboren ± 1622 te Ouderkerk a/d IJssel.
5.  Ariaantje Abrahamsdr. Geboren ± 1624 te Ouderkerk a/d IJssel.
Gehuwd met Pieter IJsbrandszn. Geboren ± 1620 te Ouderkerk a/d IJssel.
6.  Leendert Abtrahamszn. Geboren ± 1626 te Ouderkerk a/d IJssel.
Gehuwd met Geertjen Maartensdr. Geboren ± 1630 te Ouderkerk a/d IJssel.
15497 Barbara Jacobsdr. DECKER.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 15496).

15498 Pieter Jacobszn. Roelen VERSLOOT.
Gehuwd met
15499 Beatrix (Brechje) Jansdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Annitgen Pietersdr. (zie 7749).

15552 Heijndrick Wouterse SMIT.
Kind:
1.  Gerrit Hendriksen (zie 7776).

16000 Dirck Pieters MULL, woont Moordrecht. Zoon van Pieter Adriaanszoon MUL (zie 32000).
Gehuwd voor 1604 met
16001 Joossen Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsbert Dirks MUL (zie 8000).

16002 Jan Willems HOUTER, woont Waddinxveen.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Crijntge Jans (zie 8001).

16004 Jacob Pieters KNEGT, woont Moordrecht.
Gehuwd voor 1603 met
16005 Dievertgen Lourys.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Jacobs (zie 8002).

16016 Louris Willemszn. Woont Zevenhuizen. Overleden voor 1610.
Gehuwd (1) met Maritge Dirksdr.
Gehuwd (2) met Geertge Jaspersdr. (zie 16017).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Willem Louruszn. (zie 8008).
16017 Geertge Jaspersdr. Overleden na 1610.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 16016).

16018 Lenert Janszn. van NIEUWERKERCK. Overleden na 1631. Zoon van Grietgen Arijensdr. (zie 32037).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Aechgen Lenertsdr. ( Van NIEUWERKERCK ) (zie 8009).

16020 Jan Claeszoon van ALPHEN, Schout. Geboren circa 1529. Overleden 1578-1582. Zoon van Claes Janszoon van ALPHEN (zie 32040).
Gehuwd voor 1575 met
16021 Barbara Jansdr. Overleden 1628-1630.
Gehuwd (1) circa 1560 met Kors Claeszoon.
Gehuwd (2) voor 1575 met Jan Claeszoon van ALPHEN (zie 16020).
Gehuwd (3) voor 1583 met Cornelis Corneliszn. OLSHOORN.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jan Janszn. van ALPHEN ALIAS BOSCH (zie 8010).

16022 Claes Sentes. Overleden na 1600.
Gehuwd met
16023 Maritgen Pietersdr. RUYCHAVER.
Uit dit huwelijk:
1.  Maertge Claesdr. (zie 8011).

16024 Plonis Leendertszoon SOLBOL, woont Zevenhuizen. Overleden 1598-1599. Zoon van Marritgen Cornelisdr. INGGEN (zie 32049).
Gehuwd circa 1575 met
16025 Neeltgen Cornelisdr. Overleden na 1610.
Uit dit huwelijk:
1.  Claes Pleunen (zie 8012).

16026 Michiel Feijszoon, woont Hillegersberg. Overleden 1606-1611.
Gehuwd met
16027 Neeltge Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Kniertje Gielen (zie 8013).

16042 Bastiaan Dierts, woont Zevenhuizen. Overleden voor 1606.
Gehuwd voor 1572 met
16043 Annitgen Aryensdr. HUYSMAN. Overleden na 1620. Dochter van Arien Dirkszoon HUYSMAN (zie 32086) en Maritgen Reijmbrandsdr. (zie 32087).
Uit dit huwelijk:
1.  Crijntge Bastiaansdr. (zie 8021).

16044 Daem Joriszoon, Scheepstimmerman. Overleden voor 1612.
Gehuwd voor 1593 met
16045 Maritge Jochumsdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Daemen ( van SWALLA ) (zie 8022).

16096 Willem IJsbrandtszn. LEVELANGH. Geboren ± 1568. Overleden tussen 19-11-1635 en 24-4-1637. Ambachtsbewaarder van Zevenhuizen. Zoon van IJsbrant Michielszn. LEEFLANGH (zie 32192) en Maritgen Diertsdr. (zie 32193).
Gehuwd (1). Getrouwd na 15-1-1593. Partner is Fijtge Adriaensdr. (zie 16097).
Gehuwd (2). Getrouwd voor 23-12-1613. Partner is Neeltje Jansdr. SEVENHUYSEN. Overleden tussen 4-6-1616 en 24-4-1637, voor haar man. Dochter van Jan Barentszn. en Neeltgen Jacobsdr. (MATROOS).
Uit het eerste huwelijk:
1.  IJsbrandt Willemszn. Geboren ± 1595.
2.  IJda Willemsdr. Geboren 1597. Overleden voor 18-11-1626.
Gehuwd met Adriaen Pieters CRYSMAN. Overleden na 25-3-1658. Zoon van Pieter Huygen Crijsman en Ariaentge Tonis.
3.  Marritgen Willemsdr. Geboren 1599. Overleden tussen 16-9-1620 en 1-11-1627.
Gehuwd (1) met Pouwels Gerrits VERBEECK. Overleden voor 23-4-1620. Zoon van Gerrit Hendriks Verbeeck en Geertje Pieters.
Gehuwd (2) met Lenert Aertszn. DULL. Overleden tussen 6-1-1624 en 1-11-1627. Zoon van Aert Claeszn. Dul en Neeltgen Adriaens van Aertsberch.
4.  Adriaen Willems LEVELANG (zie 8048).
16097 Fijtge Adriaensdr. Overleden voor 24-5-1609. Dochter van Aryen Dircx van de MEER (zie 32194) en Ploentgen Rochusdr. (zie 32195).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 16096).

16098 Cornelis Pleunen.
Gehuwd met
16099 Trijntgen Philips.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertge Cornelisdr. (zie 8049).

16104 Jan Willemszn. SOL. Geboren ± 1570. Overleden te Zevenhuizen voor 28-8-1605. Zoon van Willem Leendertszn. SOLBOL (zie 32208) en N.N. (zie 32209).
Gehuwd met
16105 Aeltge Jochemsdr. Overleden na 1636 te Zevenhuizen.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Janszn. (zie 8052).
2.  Jochem Janszn.

16260 Jan Corneliszn. VRIENT.
Gehuwd met
16261 Haesje Cornelisdr. CLEYNENBOUFF. Dochter van Cornelis Willemszn. CLEYNENBOUFF (zie 32522) en Neeltje Jansdr. (zie 32523).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Janszn. CLEYNENBOUFF (zie 8130).

16262 Jan Bartszn. van BUEREN.
Gehuwd met
16263 Trijntje Gerritsdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Jansdr. (zie 8131).

16288 Aryen Aryenszn. MANNEKEN CAGENAER. Begraven op 20-08-1652 te Schiedam.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1607 met Maertgen Joppen (zie 16289).
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-02-1640 te Schiedam met Grietje Maertensdr. BOSCHMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Maertgen Arendsdr. MANNEKEN. Geboren ± 1605 te Schiedam.
Ondertrouwd op 06-05-1623 te Schiedam met Jan Arienszn. RUYGER. Geboren te Goudswaard. Overleden mei 1663 te Schiedam. Hij huwt (1) Schiedam 27-12-1620 Leentgen Willemsdr.
2.  Gilles Aryenszn. MANNEKEN (CAGENAER) (zie 8144).
3.  Neeltgen MANNEKEN.
16289 Maertgen Joppen. Begraven op 04-09-1634 te Schiedam.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 16288).

16292 Abraham Corneliszn. FORTUYN, bierkruier. Begraven op 07-10-1635 te Schiedam.
Gehuwd voor de kerk op 31-12-1610 te Schiedam met
16293 Heyltje Cornelisdr. Begraven op 04-02-1667 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Abrahamszn. (zie 8146).

16294 Huybrecht Jacobszn. VEEN. Begraven op 14-06-1633 te Schiedam. Zoon van Jacob Leendertszn. VEEN (zie 32588) en Caterijne Dingmansdr. (zie 32589).
Ondertrouwd op 05-04-1619 te Schiedam met
16295 Leuntgen Vrankendr. van DORP. Geboren te Maassluis. Begraven op 22-12-1647 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Huybrechtsdr. (zie 8147).

16296 = 8252 Blasius Pieterszn DIJCKSHOORN.
16297 = 8253 Neeltgen IJsbrandtsdr HEEMSKERK.
 
16298 Jacob Arienszn de ZEEUW. Schout van Vlaardingerambacht.
Gehuwd met
16299 Maertgen Crijnensdr. GULDEWAGEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Annetge Jacobsdr. (zie 8149).

16310 Dirk Aryenszn. van der HOUVE, schoenmaker.
Kind:
1.  Pietertje Dirksdr. (zie 8155).
16311 Neeltge Phillipsdr.
Kind: 1 kind.

16312 Michiel Maertenszn. van der BURGH, bouwman, korenkoper. Geboren te Vlaardingerambacht. Zoon van Maerten Jacobszn. van der BURGH (zie 32624) en Neeltje Michielsdr. (zie 32625).
Kind:
1.  Maerten Michielszn. (zie 8156).
16313 Annetje Cornelisdr. Dochter van Cornelis Corszn. (zie 32626) en Lijsbeth Cornelisdr. (zie 32627).
Kind: 1 kind.

16314 Bonefaes Claeszn. BRAECK. Zoon van Claes Outgerszn. BRAECK (zie 32628) en Aechgen Arysdr. (zie 32629).
Kind:
1.  Aryaentje Bonefaesdr. (zie 8157).
16315 Annetje Melisdr.
Kind: 1 kind.

Generatie XV
 
16384 Ouwe Pouwel Claesz. van der SPECK, bouwman te Rijswijk. Geboren circa 1510 te Rijswijk. Overleden voor 1570 te Rijswijk. Hij is één van de weinigen die geen enkel openbaar ambt bekleed heeft. In het kohier van de verkopingen van de tienden, over de jaren 1561 tot 1580, komt hij, tot aan zijn overlijden, regelmatig voor. In 1562 koopt hij zelfs het gewas van de boomgaarden van de Heer van Rijswijk, voor de, voor die tijd, aanzienlijke som van 70 pond.
Hij heeft een woonhuis en 7 morgen land van zichzelf, daarnaast pacht hij een bescheiden oppervlakte van 10 morgen, waarboven in 1558 en 1562 nog 1½ morgen teelland.
Op 22 januari 1564 koopt hij de kinderen uit zijn eerste huwelijk uit, de oudste drie zijn dan mondig. In die akte neemt hij op zich, de ongehuwde kinderen te eten en te drinken te geven, te kleden en te schoeien, de meisjes te leren naaien en schoolgaan en de "knechjes" mede te leren lezen en schrijven. Dit alles geeft een aanduiding van het aanzien van de familie. Aan het onderhoud en de opvoeding zal hij 300 pond ten koste leggen. Bovendien zal hij, als de kinderen "tot haeren mondigen staet" gekomen zijn, voor de jongens 20 en voor de meisjes 18 jaar, aan elk 24 pond uitkeren. Als ze echter van huys gaan en trouwen zal hij elk nog eens 18 Karolus Guldens betalen "tot haeren bruytstuk". Verder is er nog de curieuze bepaling opgenomen, dat zo enig van de kinderen "sieck ofte cranck" worden, zowel die buitenshuis dienen, als die nog binnenshuis zijn, recht zullen hebben op "de cost en een bedde binnen 's vaeders huys".
Tenslotte is er nog bepaald, dat Paulus gehouden is eenmaal per jaar een "jaargetyt" te houden voor de ziele van Aryaentje Dircxdr. zaliger, hij zal al zijn kinderen dan "een eerlicke maeltyt" geven, met een tonne biers van twee gulden daarby "uuyt te drincken tot opten bodem toe".
Zoon van Claes Willemszn van der SPECK (zie 32768).
Gehuwd voor de kerk (1) 1540 met Aryaenge Dircksdr. (zie 16385).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1566 met Aeltgen Aryensdr. Geboren circa 1520. overleden voor november 1576.
Zij is omstreeks 1570 hertrouwd. Haar nieuwe echtgenoot, Oelsier Aryenszn. compareert dan voor de gezworenen van Rijswijk waarbij hij verklaart Aeltje Ariensdr. gehuwd te hebben, de weduwe van Ouwe Pouwels Claeszn Verspeck.
Hij neemt de verplichtingen van Ouwe Pouwels Claeszn., uit de akte van 12 januari 1564, over, in dier voege, dat hij op zich neemt aan de kinderen 800 Karolus Guldens te betalen in diverse termijnen.
Sier Aryenszn. en Aeltje, zijn huisvrouw, treden in al hetgeen Ouwe Pouwels Claeszn. bezeten heeft, huis, schuur, stallen, hooiberg, geboomte, voorts koeien, paarden varkens, schapen, kalveren, wagens, ploegen, eydens, stoppen, mouwen, niets uitgezonderd.
Waarschijnlijk zijn beiden vroeg gestorven. Voor Allerheiligen 1576 compareert voor de Gezworenen van Rijswijk Gerrit Gerritszn. en verklaart gekocht te hebben van de voogden van Aryaentje Pouwelsdr., het achtergelaten weeskind van Pouwels Claeszn. Verspeck en Aeltje Aryensdr. zaliger, het huis, schuur, berg en geboomte, dat Ouwe Pouwels Claeszn. in zijn leven placht te bewonen. Waarschijnlijk is dan dus Jonge Neeltje Pouwelsdr. ook reeds overleden.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter Pouwelszn. Geboren ± 1540. in het kohier van de 10-de penning van 1562 wordt hij vermeld als pachter van 4 morgen land en een woonhuisje.
2.  Neeltje Pouwelsdr. Geboren ± 1541. overleden voor 1582. In een akte van 22 oktober 1582 verkopen Pieter Pouwelszoon en Maerten Janszn, als "oemers en voechdens" van het nagelaten weeskind van Dammas Janszn en Neeltje Pouwelsdr. een huis en erf.
Gehuwd met Damis Janszn. overleden voor 1582.
3.  Cors Pouwelszn. Geboren ± 1543.
4.  Claes Pouwelszn. Geboren ± 1545.
5.  Heynric Pouwelszn. Geboren ± 1547.
6.  Willem Pouwelszn. Geboren ± 1550.
7.  Jacob Pouwels VERSPECK (zie 8192).
8.  Appolonia Pouwelsdr. Geboren ± 1554.
9.  Leentje Pouwelsdr. Geboren ± 1558.
Uit het tweede huwelijk:
10.  Ariaentje Pouwelsdr. Geboren ± 1567.
11.  Neeltje Pouwelsdr. Geboren ± 1569. waarschijnlijk overleden voor november 1576.
16385 Aryaenge Dircksdr. Geboren circa 1520. Overleden voor 1564 te Rijswijk.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 16384).

16390 Jacob Francken. Overleden na 1562 te Pijnacker. wonend "Clapwijk" onder Pijnacker.
Gehuwd met
16391 Aaltje Wiggers.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertje Jacobsdr. (zie 8195).

16496 Michiel Harmenszn. Bouwman in de polder Schieveen onder Overschie. Geboren circa 1524 te Overschie. Overleden circa 1617 te Overschie. ambachtsbewaarder van de polder Schieveen (1596, 1597) en schepen van Overschie (1599)
Hij was bouwman op de boerderij "Het Huijsweer", gelegen op het 6-de weer ten zuiden van de Hofweg. In 1561 heeft hij in Schieveen 2 morgen land in eigendom, pacht hij 13 morgen en 16 hont van zijn vader, 13 morgen en 2 hont van Lambrecht Michielszn van Crieckenbeeck te Delft, hij huurt nog 3 morgen 2 hont van de Heiligen Geestmeesters van Overschie en 4 hont van Michiel Dirksz te Pijnacker.
R.A. Overschie, inv. nr. 295, fol. 62 e.v.
Op 30 april 1618 worden onroerende goederen uit zijn nalatenschap getransporteerd.
Zoon van Harmen Dirckxzn. (zie 32992) en Maritgen Jacobsdr. (zie 32993).
Gehuwd met
16497 Aefgen Gabriëlsdr. Geboren te Rodenrijs. overleden na 10 maart 1578. R.A. Berkel 133, akte nr. 10, dd. 10 maart 1578
Volgens die akte deelt zij met twee zusters en een broer in de nalatenschap van haar overleden zuster Neeltgen Gabrielsdr., gehuwd geweest met Jacob Cornelisz van Pernis
. Dochter van Gabriël Adriaanszn. (zie 32994).
Uit dit huwelijk:
1.  Pleun Michielszn. ( van der KOOY ) (zie 8248).
2.  Maritgen Chielendr. (de oude). Geboren circa 1560 te Overschie.
Gehuwd met Maerten Louriszn. CAREL. Geboren te Vlaardingerambacht.
3.  Maritgen Chielendr (de jonge). Geboren circa 1563 te Overschie.
Gehuwd met Crijn Corneliszn. MARCKENBURCH. Geboren te De Lier.
4.  Arij Michielszn. Bouwman in de polder Schieveen. Geboren circa 1567 te Overschie. ongehuwd overleden in oktober 1641.
5.  Harmen Michielszn. ( van der SWETH ), bouwman aan de Zweth onder Vrouwenrecht. Geboren ± 1571 te Overschie. overleden te Overschie na 23 april 1651.
Gehuwd met Ariaantje Dirksdr van DIJK. overleden te Overschie na 23 april 1651. Dochter van Dirk Claasz van DIJK en Rusje pietersdr.

16498 Claas Hendrikszoon van TOL. overleden te Benthuizen tussen 10 mei 1582 en 1 mei 1597. welgeboren man te Benthuizen.
Gehuwd met
16499 Aagje Clasen. overleden te Benthuizen voor 9 januari 1600.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltgen Claesdr. van THOL (zie 8249).

16504 Pieter Corneliszn op DIJCXHOREN. Geboren ± 1530 te Voorschoten. Overleden 1570 te 't Woudt, overleden tussen 1-1-1570 en 1-7-1570 in IJsbrand Touwensz zijn woning, gelegen aan de Oostzijde van de Voordijkseweg op 't Woudt. Zoon van Cornelis op DIJCXHOREN (zie 33008).
Gehuwd voor de kerk voor 1560 met
16505 Apolonia Arentsdr. Geboren ± 1535 te 't Woudt. Begraven op 30-08-1590 te 't Woudt. Zij huwt (2) te 't Woudt na 1570 met Pieter Corneliszn. Rodenburgh, geboren ± 1550, begraven te De Lier op 27-01-1620.
Uit dit huwelijk:
1.  Blasius Pieterszn DIJCKSHOORN (zie 8252).
2.  Neeltje Pietersdr. DIJKSHOORN. Begraven op 19-07-1636 te Naaldwijk.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1592 te Naaldwijk met Phillips IJsbrandtszn HEEMSKERK. Geboren ± 1567 te Honselersdijk. Overleden op 29-09-1633 te Honselersdijk. Begraven op 02-10-1633 te Naaldwijk. Schepen van Honselersdijk en Heilige Geestmeester van Naaldwijk. Zoon van IJsbrandt Phillipszn HEEMSKERK (zie 16506) en Maritgen Pietersdr. CAP (zie 16507).

16506 IJsbrandt Phillipszn HEEMSKERK. Geboren ± 1545 te Naaldwijk. Overleden voor 1569. Zoon van Philips Aertszn. (zie 33012).
Gehuwd met
16507 Maritgen Pietersdr. CAP. Geboren ± 1545 te Naaldwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltgen IJsbrandtsdr (zie 8253).
2.  Phillips IJsbrandtszn. Geboren ± 1567 te Honselersdijk. Overleden op 29-09-1633 te Honselersdijk. Begraven op 02-10-1633 te Naaldwijk. Schepen van Honselersdijk en Heilige Geestmeester van Naaldwijk.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1592 te Naaldwijk met Neeltje Pietersdr. DIJKSHOORN. Begraven op 19-07-1636 te Naaldwijk. Dochter van Pieter Corneliszn op DIJCXHOREN (zie 16504) en Apolonia Arentsdr. (zie 16505).

16528 Dirk MOSTERT.
Kind:
1.  Simon Dirkszn. (zie 8264).

16544 Arent Jansz. TOU(W) van der BURCH, Gezworene 't Woudt (1514). Geboren 1488. Overleden 1541. Zoon van Jan Arentsz. TOU van der BURGH (zie 33088) en Lijsbeth (zie 33089).
Gehuwd voor de kerk 1538 met
16545 Leentgen Pietersdr. (de BACKER ?), hertrouwt Jacob Gerritsz. Overleden 1577.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Arents (zie 8272).

16546 Willem Corsen van VLIET. Geboren 1505. Overleden op 22-01-1567. gezworene van Naaldwijk (1540), negenman en welgeboren man aldaar (1565).
Gehuwd met
16547 Pietertje AMEN. Geboren 1505. overleden voor 16 juli 1585.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltgen Willemsdr. CORSSEN van der VLIET (zie 8273).

16822 Huibrecht Pieterszn. de BEIJE.
Kind:
1.  Annetje Huibrechtsdr. (zie 8411).

16864 Pieter Pieterszn. POOT. Bouwman in Vlaardingerambacht en Kethel in 1555, dit stond vermeld in de kohieren van de Tiende Penning.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Pieterszn. (zie 8432).

17026 Claes Gerritsz. van ACKERSDIJK.
Gehuwd met
17027 Marritgen Maertensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Marritgen Claesdr. (zie 8513).

17152 Jacob Corneliszoon 't HART (VERSIJDEN), Waart in " 't Hart " te Maasland. Geboren ± 1540 te Berkel. Overleden voor 1579. Zoon van Cornelis Cornelisz. VERSIJDEN (zie 34304) en N.N. Pietersdr. van DIJCK (zie 34305).
Gehuwd voor de kerk ± 1560 te Berkel met
17153 Trijntje Leendert Frankendr. Geboren ± 1530 te Maasland ? Overleden ± 1590 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Jacobszoon 't HART (VERSIJDE) (zie 8576).
2.  Magdalena Jacobsdr. 't HART. Geboren ± 1564 te Maasland.
Gehuwd met Jan Gerritszn. van den IJSSEL.

17156 Frans IJsbrandszoon, Schepen te Honselaarsdijk 1584. Overleden circa 1600 te Honselaarsdijk.
Gehuwd met
17157 Judith Dirksdochter. Overleden na 1587 te Honselaarsdijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Sijmon Franszoon van der MEER (zie 8578).

17158 Cornelis IJsbrandtszoon. Geboren circa 1535. Overleden circa 1600 te Honselaarsdijk.
Gehuwd met
17159 Neeltje Tonisdochter BUIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Dieuwertgen Cornelisdochter (zie 8579).

17472 Gerrit Symonszn BEAUMONT. Zoon van Simon Pieterszn. BEAUMONT (zie 34944).
Kind:
1.  Willem Gerritszn. BIEMOND (BEAUMOND) (zie 8736).

17474 Cornelis Jacobszn. van den BURGH, brouwer. Geboren ± 1552. Overleden op 26-05-1604 te Delft. Zoon van Jacob Corneliszn. van den BURGH (zie 34948) en Marritgen Mattheusdr. van BERENDRECHT (zie 34949).
Gehuwd met
17475 Aleyd Willemsdr. van den HEUVEL. overleden voor 4-6-1631. Dochter van Mr. Willem Thieleman van den HEUVEL (zie 34950) en Anna Jan Apersdr. van MELISDYCK (zie 34951).
Uit dit huwelijk:
1.  Maritge Cornelisdr. (zie 8737).

17476 Leendert Phillipszn. RODENBURG, bouwman op de boerderij "Den Hoef". Geboren ± 1542. Overleden voor 1591. Baljuw en Schout van De Lier en Zouteveen, Gildemeester van het St. Jorisgilde.
Gehuwd met
17477 Belia Adriaansdr. TRAPPER. Geboren ± 1546. Dochter van Adriaan Claes Gillis TRAPPER (zie 34954) en Maritge Jacobs (zie 34955).
Uit dit huwelijk:
1.  Phillip Leendertszn. (zie 8738).
2.  Jacob Leendertszn. Bouwman. Geboren ± 1585. Overleden 1652.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1608 met Marijtje Willemsdr. KAESCOPER. Geboren ± 1620.
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1633 met Adriaantje Jans.

18118 Leendert Gerritszoon van der HOEVE, bouwman. Geboren circa 1526. overleden te Hof van Delft tussen 25 september en 26 oktober 1608. gezworene van Hof van Delft (1586, 1592, 1600), ambachtsbewaarder aldaar (1579, 1583, 1587, 1594) en collecteur van de verpondingen. Zoon van Gerrit Cornelis Dirkszn (zie 36236) en Ariaantje Mesen (zie 36237).
Gehuwd met
18119 Hillegond Clasen (OVERGAUW).
Uit dit huwelijk:
1.  Belytgen Lenaertsdr. van der HOUVE (zie 9059).
2.  Gerrit Lennertszn. overleden voor 26 oktober 1608 te Hof van Delft. kerkmeester te Pijnacker, wonende te Clapwijk.
Gehuwd met Leentje Cornelisdr.

18624 Cornelis Jacobszn.
Gehuwd met
18625 Jannetje Cornelisdr van de HOOREWECH. Geboren circa 1550 te Overschie. Overleden te Overschie, overleden omstreeks 1614-1617. Ze woonde op de boerderij " de Hoorewech " aan de Hoorewech te Overschie en werd daarom " van de Hoorewech " genoemd. Alle kinderen uit haar beide huwelijken voerden deze geslachtsnaam. Dochter van Cornelis HOOREWECH (zie 37250).
Gehuwd (1) met Cornelis Jacobszn. (zie 18624).
Gehuwd (2) met Maerten Symons. Overleden voor 1612. schepen van Hoogeban, 1591-1598.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob Corneliszn HOOREWECH (zie 9312).
2.  Gerrit Cornelisz HOOREWECH. Geboren ca. 1571 te Overschie. Overleden te Overschie, na 08-02-1617.
3.  Neeltje Cornelisdr. HOOREWEGH. Geboren ca. 1572 te Overschie. Overleden ca. 1652 te Overschie.
Gehuwd met Claes Jacobszn van BERKEL.
4.  Ariaentje Cornelisdr. HOOREWEGH. Geboren ca. 1573 te Overschie. Gedoopt te Overschie, voor 08-02-1617.
Gehuwd met Allert Corneliszn.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Symon Maertenszn HOOREWECH. Geboren ± 1580 te Overschie. Overleden voor 1640 te Overschie. schepen van Overschie en Hoogenban.
Gehuwd voor de kerk te Overschie met Neeltje Gerritsdr. CRUYER. Geboren mei 1579, dochter van Gerrit Willemszn. Cruyer en Marijtje Pieters. Overleden ± 1648.
6.  Aeltje Maertensdr HOOREWECH. Geboren ± 1587 te Overschie.
Gehuwd met Willem Gerritszn CRUYER. Geboren ± 1587, zoon van Gerrit Willemszn. Cruyer en Marijtje Pieters. Overleden ± 1648.
7.  Maritjen Maertensdr HOOREWECH.
Gehuwd met Cornelis ROCHEN.

19202 Huijgh Janszn BOOM. Geboren rond 1455. Ook genoemd: " Huigh Verboom". Zoon van Jan Hugenszn. BOOM (zie 38404) en Anna (Yda) van der DOES (zie 38405).
Gehuwd met
19203 ..... EBBE.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna VERBOOM (zie 9601).
2.  Adriaen VERBOOM.
3.  Agatha VERBOOM.
Gehuwd met Jan Janszn.
4.  Appolonia VERBOOM.
Gehuwd met Adriaen OUWERKERK. Zoon van Ewout Ouwerkerk.
5.  Helena VERBOOM.
Gehuwd met Quierijn COPPERT. Zoon van Leendert Coppert.
6.  Jan VERBOOM HUIGENSZN.
Gehuwd voor de kerk te Dordrecht met Adriana WAALEN.
7.  Neeltje VERBOOM.
Gehuwd met Wouter COPPERT. Overleden op 12-05-1577 te Ter Gouw. Zoon van Leendert Coppert.

19728 Cornelis Maartenszn. KOEVOET.
Gehuwd met
19729 Grietje Leenders.
Uit dit huwelijk:
1.  Maarten Cornelisse (zie 9864).

19776 Aryen Gelijnszn. Geboren ± 1520. Overleden voor 1598. Vermeld in de Tiende penning in 1553; dijkslag 1578.
Gehuwd met
19777 Maria Adriaensdr. Overleden voor 1609. Beleend met een leen van Langerak (1598, 1600).
Uit dit huwelijk:
1.  Ocker Aryen Gelijnszn. (zie 9888).

19778 Ocker Aertszn. Leenman van Arkel en Langerak; woonachtig in Oud Alblas; beleend in 1560. Hij draagt in 1597 land over op zijn broer Adriaen. Heemraad (1587, 1613). Zoon van Aert (Arnout) Ockerszn. (zie 39556) en Neeltgen (zie 39557).
Kinderen:
1.  Margriet Ockersdr. (zie 9889).
2.  Aryen Ockers Aertszn. Woonachtig in Oud Alblas. Hij maakt regelmatig schulden (1600-1613).

19868 Dirck Pieterszn. BOEL.
Gehuwd met
19869 Marijken Adriaan Hendriksdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Arien Dirckszn. (zie 9934).

19870 Gerrit Corneliszn. APPELMOES.
Gehuwd met
19871 Adriaentje.
Uit dit huwelijk:
1.  Fijcken Gerritsdr. (zie 9935).

26498 Pieter Gabrielszoon, schoolmeester in Leiden. Geboren ± 1530. Overleden op 03-02-1602 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk ± 1560 met
26499 Claartje Cornelisdr. van DUIJVENBODE. Geboren ± 1535 te Leiden. Overleden op 14-05-1604 te Leiden. Dochter van Cornelis Janszoon (zie 52998) en Claartje van der WARTEL (zie 52999).
Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Pietersdr. van DUIJVENBODE. Geboren ± 1560 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk 1600 te Leiden met Andries den DUIJTSCHER.
2.  Annetje Pietersdr. van DUIJVENBODE. Geboren ± 1562 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk 1597 te Leiden met Jan VECHTERS.
3.  Maartje Pietersdr. van DUYVENBODE (zie 13249).
4.  Elisabeth Pietersdr. van DUIJVENBODE. Geboren ± 1566 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk 1596 te Leiden met Quirijn.

30784 Jacob Corneliszoon BOUTESTEIJN, waard in "Het Wapen van Zeeland" en in "Het Rode Hert", beide te 's Gravenzande. te 's Gravenzande voor 6-11-1642. Op die datum testeert Beatrix van Engelen, als zijn weduwe. [Not. Archief Den Haag] Zoon van Cornelis Janszn. BOUTESTEIJN (zie 61568).
Gehuwd met
30785 Beatrix Dircksdr. van ENGELEN. Overleden na 1642. Dochter van Dirk van ENGELEN (zie 61570).
Uit dit huwelijk:
1.  Rochus Jacobszoon van BOUTESTEIJN (zie 15392).
2.  Cornelis Jacobszoon. zal voor 22-5-1663 overleden zijn, want dan wordt zijn zoon Phillips vermeld als erfgenaam van zijn broer Dirk.
3.  Dirk Jacobszoon, timmerman. Overleden voor 1663, op 3-5-1663 wordt Neeltje Jacobs vermeld als weduwe van Dirk Jacobs Boutesteijn, wonende te Alphen aan de Rijn [Not. Archief Den Haag 255, folio 315/317]. Welgeboren man te Monster. Hij testeert, samen met zijn vrouw, te Delft op 1-7-1660.
Gehuwd met Neeltje Jacobs.
4.  .....
Gehuwd met Wouter van DAM.

30786 Dirck van der CUYK.
Gehuwd met
30787 Francientie Fransdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Beatrix (zie 15393).

30812 Barent Ghijsbrechtszn. van ASPEREN. Geboren ± 1528. Overleden voor 1589. Hij woonde in Streefkerk. Was notaris, secretaris en koster, als secretaris is hij vermeld in de 10-de penning van Streefkerk in 1553 en 1557. Op 19-1-1562 geadmitteerd tot notaris van Streefkerk, geeft op 19-11-1565 een procuratie af. Hij was op 29-1-1572 43 jaar oud. Hij wordt nog vermeld in 1579.
Gehuwd met
30813 Adriaantje Leendertsdr. Zij wordt in 1589 vermeld als weduwe van Barent de Coster. In 1610 wordt ze nog vermeld als lidmaat te Streefkerk.
Uit dit huwelijk:
1.  Ariaentje Barentsdr. Geboren ± 1563 te Streefkerk. Overleden tussen 24 augustus 1636 en 25 december 1636. Ze doet belijdenis te Streefkerk op 30-3-1603. Ze was gehuwd met Adriaen Benjaminszn.
2.  Ghijsbrecht Barendszn. Geboren ± 1566 te Streefkerk. Secretaris van Alblasserdam.
3.  Leendert Barentszn (zie 15406).
4.  Aeltgen Barendsdr. Geboren ± 1572.
Gehuwd met Cornelis Benjaminszn.
5.  Adriaen Barendszn. Geboren ± 1584 te Streefkerk. Secretaris van Streefkerk; Schout en Secretaris (1614-1638); Secretaris van Nieuw Lekkerland (1615-1640); Rentmeester van de Lek (1631). Hij doet belijdenis te Streefkerk op 7-9-1614; hij testeert met zijn tweede vrouw op 12-8-1616. In 1607 is hij 23 jaar oud.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1614 met Pieterken Maertensd.
Ondertrouwd (2) te Streefkerk, gehuwd voor de kerk op 23-01-1614 te Nieuw lekkerland met Maritgen Jansdr.

30814 Jan Pieterszn. Geboren ± 1546. Begraven 1614 te Alblasserdam. Hij woonde te Alblasserdam, bezat daar een huis, een boomgaard met schuur in 1602. Kerkmeester (1614); schout en rechter (1580-1582); Schout van Alblasserdam (1602-1614).
Gehuwd met
30815 Fyke (Syke) Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Sebastiaenken Jansdr. (zie 15407).

30824 Joris Maertenszn. Boer. Geboren ± 1554. Overleden te Gouderak voor 22 juni 1636. In een akte van 12-1-1593 wordt hij als getuige genoemd, 38 jaar oud zijnde. Hij bewoonde in 1622 een hofstede in Gouderak; aangeslagen voor goederen in het Middenblok te Gouderak ter waarde van FL 2.000. Gezworen heemraad te Gouderak (1615, 1616, 1618). Hij testeerde, samen met zijn vrouw, te Gouda op 20-1-1617 voor notaris Evert Puttershoeck. Waarschijnlijk zijn beide echtelieden overleden voor 20-4-1633, dan is er in een akte sprake van land in het Kattendijksblok, ten oosten belend door de kinderen van Joris Maertenszn. Zoon van Maerten Joriszn. (zie 61648).
Gehuwd met
30825 Marrichjen Willemsdr. Overleden te Gouderak voor 20 april 1633.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Joriszn BAES, steenbakker. Geboren ± 1590 te Gouderak. Overleden te Groote Lindt tussen 22-9-1651 en 21-12-1651. Hij woonde op de Nieuwe Steenplaats onder Groote Lindt. In een akte van 1642 wordt Jan Joriszn. voor het eerst vermeld met de achternaam "Baes", hij woonde toen al jaren in Groote Lindt, waar hij eigenaar was van een steenbakkerij.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1617 met Syborch Cornelisdr. Overleden voor 1638.
Ondertrouwd (2) op 20-03-1638 te Hendrik Ido Ambacht, gehuwd voor de kerk april 1638 te Papendrecht met Leendertge Jacobs.
2.  Maerten Joriszn. Geboren voor 1592 te Gouderak. Overleden na 1645 te Gouderak. Gezworen Heemraad van Gouderak (1640-1643).
3.  Willem Joriszn. Geboren voor 1592. Begraven op 18-05-1659 te Gouderak, in de kerk. Gezworen Heemraad van Gouderak (1645-1646). Hij woonde in de polder 't Veerstalblok.
Gehuwd met Grietgen Pieters. Begraven op 03-11-1678 te Gouderak, in de kerk. Dochter van Pieter Engelen, Schout van Gouderak, Hoogheemraad en Dijkgraaf van de Krimpenerwaard.
4.  Pieter Joriszn. Geboren na 1592. Overleden na 7 mei 1623.
5.  Emmighen Jorisdr. HOOYMAYER. Geboren na 1592. Begraven op 03-04-1669 te Gouderak. Zij trouwt voor 22-6-1636 met Jan Dircksn. Wiloom, wonende te Gouderak. In hun mutueel testament, gepasseerd te Gouda op 12-2-1639, wordt zij met haar volledige naam vermeld.
6.  Annighen Jorisdr. Geboren na 1592. Begraven op 28-09-1670 te Gouderak. Zij trouwt voor 22-6-1636 met Gis (Gijsbert) Gooriszn., overleden kort na zijn vrouw. Op 23-10-1670 is neef Pieter Dirckszn. Hooymaeijer executeur testamentair over hun nalatenschap, aangezien hun enige zoon Joris Gijsbertszn. daartoe niet in staat was, daar hij "aen sijn sinnen geraekt was".
7.  Dirk Joriszn. HOOYMAYER (zie 15412).

30832 Boudewijn Huygenszn. Metselaar. Geboren ± 1560 te Ouderkerk a/d IJssel. Overleden 1593-1609 te Streefkerk (?).
Ondertrouwd op 26-07-1586 te Streefkerk met
30833 Ariaentge Bastiaensdr. Geboren te Streefkerk. Overleden voor 5 augustus 1642.
Uit dit huwelijk:
1.  Petertgen Bouwensdr. Gedoopt 9-1587 te Streefkerk, "Gedoopt een kind van Boudewijn die metselaer, sijnde een dochter". Overleden voor 5 augustus 1642. In een transportakte van 5-8-1642 te Gorinchem wordt gesproken van "de weeskinderen van za. Petertgen Bouwens, zij zal dus gehuwd geweest zijn en is voor die datum is overleden.
2.  Bastiaen Bouwenszn. Gedoopt op 22-10-1590 te Streefkerk. Overleden tussen 9 mei 1660 en 31 december 1665. Hij is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Meynsge en diverse malen bij de doop van broers- en zusterskinderen. Hij komt voor in het lidmatenregister van Streefkerk in 1636 en 1647. en moet overleden zijn tussen 9-5-1660 en 1665. Mogelijk is hij ongehuwd gebleven.
3.  Huych Bouwenszn. Metselaar, eigenaar van een steenoven. Gedoopt op 27-10-1591 te Streefkerk. Overleden te Capelle a/d IJssel na 1669.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-05-1624 te Capelle a/d IJssel met Trijntgen Hubrechtsdr. dochter van Hubrecht Steven Michielszn. en Neeltje Ariens Breur.
Gehuwd voor de kerk (2) 1626-1628 te Capelle a/d IJssel met Neeltge Theunisdr. dochter van Thonis Arienszn Breur, veerman op het dorp en Neeltge Dirckdr., een volle nicht dus van haar mans eerste vrouw.
4.  Claes Bouwensz. (zie 15416).
5.  Meynsge Bouwensdr. Gedoopt op 01-12-1596 te Streefkerk.
Ondertrouwd op 14-11-1627 te Alblasserdam, gehuwd voor de kerk te Streefkerk met Aert Adriaanszn. jonge man van Alblasserdam. Het echtpaar maakt huwelijksvoorwaarden te Dordrecht op 12-11-1627.
6.  Bouwen Bouwenszn. Metselaar. Gedoopt 1599 te Streefkerk. Hij komt, samen met zijn vrouw, voor in het lidmatenregister van Streefkerk. Pinksteren 1648 wordt hij benoemd tot ouderling. Waarschijnlijk gestorven voor 9-5-1660.
Gehuwd met Anneken Willemsdr.

30844 Guillaume (Willem) de STOPPELAER, koopman. Geboren ± 1571 te Gent (België). Overleden 1644. Hij was lidmaat van de Hoogduitsche Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, wordt daar in 1640 nog vermeld.
Het wapen van het geslacht De Stoppelaer: Een zilveren jachthoorn, beslagen, geopend, gewond en gesnoerd van goud, in een gouden schildhoofd een blauwe wassenaar. Helmteken zwart. Dit wapen werd reeds in de 14de eeuw in Vlaanderen gevoerd.
Zoon van Johan de STOPPELAERE (zie 61688) en Anna PARENT (zie 61689).
Gehuwd voor de kerk 1590 met
30845 Goedele (Geertje) van den DAELE. Geboren in Goch in Duitsland, waarschijnlijk rond 1565. Overleden ± 1638. Dochter van Thomas Jacobs van den DAELE (zie 61690) en Lysbeth CREEFT (zie 61691).
Uit dit huwelijk:
1.  Lijsbertha. Geboren 1591 te Haarlem. Zij was gehuwd met Jan Rosee.
Gehuwd met Jan ROSEE.
2.  Anna. Geboren 1592 te Haarlem.
Gehuwd voor de kerk 1625 met Rippert (Harckeszn.) HERCULES. Geboren 1602. Overleden 1653. Lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente "Bij de Lam" te Amsterdam(1639). Crediteur van zijn zwager Daniël de Stoppelaer in 1640.
3.  Jean. Geboren 1594 te Haarlem. Overleden 1595 te Haarlem.
4.  Geertruida. Geboren 1596.
Gehuwd met Hermanus HAGEMAN.
5.  Jan. Geboren 1598.
6.  Alida. Geboren 1600 te Haarlem. Overleden 1636.
Ondertrouwd op 20-12-1625 te Amsterdam met Frans HERCULES, chirurgijn. Geboren te Emden (Duitsland).
7.  Daniel Willemszn. (zie 15422).
8.  Thomijntje. Geboren ± 1605 te Haarlem. Begraven op 27-06-1675 te Amsterdam. Zij testeerde te Haarlem op 26-2-1661.
Gehuwd voor de kerk op 15-12-1630 te Haarlem met Adam Janszn de SMETH. Geboren ± 1600 te Haarlem. Overleden te Haarlem voor 7 maart 1642.

30846 Anthonis van VOLLENHOVE.
Kinderen:
1.  Maritgen Anthonisdr. (zie 15423).
2.  Grietgen Anthonisdr. Overleden na 1663 te Rotterdam.
3.  Wollfert Anthoniszn.

30992 Claes Pieter Geerlofszn. NOORLANDER. Overleden voor 1618, woonde in Stolwijk, vermeld in 1591, had bij een onbekende vrouw kinderen.
Kinderen:
1.  Abraham Claeszn. NOIRLANDER (zie 15496).
2.  Pieter Claeszn.
3.  Jan Claeszn.
4.  Neeltje Claesdr.

32000 Pieter Adriaanszoon MUL, woont Moordrecht 1579.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirck Pieters MULL (zie 16000).
32037 Grietgen Arijensdr. Overleden voor 1602.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Lenert Janszn. van NIEUWERKERCK (zie 16018).

32040 Claes Janszoon van ALPHEN, woont Zevenhuizen.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Claeszoon (zie 16020).
32049 Marritgen Cornelisdr. INGGEN. Overleden voor 1608.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Plonis Leendertszoon SOLBOL (zie 16024).

32086 Arien Dirkszoon HUYSMAN, Ambachtsbewaarder in Zevenh. Overleden 1570-1572.
Gehuwd (1) met Maritgen Reijmbrandsdr. (zie 32087).
Gehuwd (2) met Maertgen Claesdr.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Annitgen Aryensdr. (zie 16043).
32087 Maritgen Reijmbrandsdr.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 32086).

32192 IJsbrant Michielszn. LEEFLANGH. Overleden tussen 20-8-1571 en 17-2-1586. Zoon van Michiel Willemszn. LEEFLANGH (zie 64384).
Gehuwd met
32193 Maritgen Diertsdr. Overleden na 18-2-1618.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem IJsbrandtszn. LEVELANGH (zie 16096).

32194 Aryen Dircx van de MEER.
Gehuwd met
32195 Ploentgen Rochusdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Fijtge Adriaensdr. (zie 16097).

32208 Willem Leendertszn. SOLBOL. Zoon van Leendert SOLBOL (zie 64416) en Marritgen Cornelis Ingensdr. (zie 64417).
Gehuwd met
32209 N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Willemszn. SOL (zie 16104).

32522 Cornelis Willemszn. CLEYNENBOUFF, stierman. Poorter van Vlaardingen 1555, door de eed die zijn vader Willem Corneliszn. Scuemaker, stierman, die stede heeft gedaan. Lid van de vroedschap, Schepen en Burgermeester van Vlaardingen. Zoon van Willem Corneliszn. SCUEMAKER (zie 65044).
Gehuwd met
32523 Neeltje Jansdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Haesje Cornelisdr. (zie 16261).

32588 Jacob Leendertszn. VEEN, stierman. Begraven op 03-10-1643 te Schiedam. Zoon van Leendert Rijkeszn. (VEEN) (zie 65176).
Gehuwd voor de kerk (1) op 03-12-1583 te Schiedam met Caterijne Dingmansdr. (zie 32589).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-12-1617 te Schiedam met Dingnum Thijsdr.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Huybrecht Jacobszn. (zie 16294).
32589 Caterijne Dingmansdr.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 32588).

32624 Maerten Jacobszn. van der BURGH.
Kind:
1.  Michiel Maertenszn. (zie 16312).
32625 Neeltje Michielsdr.
Kind: 1 kind.

32626 Cornelis Corszn.
Kind:
1.  Annetje Cornelisdr. (zie 16313).
32627 Lijsbeth Cornelisdr.
Kind: 1 kind.

32628 Claes Outgerszn. BRAECK.
Kind:
1.  Bonefaes Claeszn. (zie 16314).
32629 Aechgen Arysdr.
Kind: 1 kind.

Generatie XVI
 
32768 Claes Willemszn van der SPECK. aangezien de geboorte van zijn zoons Cornelis en Pouwels rond 1510 moet liggen, al in 1544 komt Cornelis als zelfstandige voor in het kohier van de 10-de penning, zal hij voor 1490 geboren zijn. in 1527 en 1528 wordt hij genoemd als kerkmeester te Rijswijk. Zoon van Willem Dirkszn van der SPECK (zie 65536) en Neeltjen (zie 65537).
Kinderen:
1.  Heynric Claeszn. Geboren voor 1500. overleden voor 1544. In het kohier van de 10-de penning van dat jaar komt zijn weduwe voor met 10 morgen eigen land plus nog 6 morgen eigen verdolven (verveend) land en 12 morgen, 5 hont en 14 hont in gebruik van derden. In de kohiers van 1555 en 1558 komen de 10 morgen eigen land niet meer voor, zij pacht dan 18 morgen met een woonhuis en 4, respectievelijk 3 morgen los land.
Gehuwd met Maritjen. waarschijnlijk overleden voor 1562, in het kohier van de 10-de penning komt zij dan niet meer voor.
2.  Jan Claeszn. Geboren voor 1500. overleden tussen 1555 en 1558. In het laatste jaar komt hij niet meer zelf voor in het kohier van de 10-de penning maar zijn weduwe. hij pachtte 16 morgen land en een halve morgen "quade gheestland" en hij en zijn vrouw bezitten aan de zuidzijde van Rijswijk een eigen huis.
Gehuwd met Trijntje Dirksdr. zij is, in elk geval, in 1566 nog in leven. Zij koopt dan een huis en erf, met schuur, berg en geboomte. In 1563 beëindigt zij haar bedrijf door de verkoop ervan aan haar zoon Dirck. Dirck heeft het recht op de koopprijs zijn vaderlijk erfdeel, zijnde 400 Carolus Guldens, te zijner tijd te korten.
3.  Neeltje Claesdr. Geboren ± 1505. overleden voor 1556. Op de rechtdag van 10 juli 1556 verschijnt Jan Claeszn, met consent van Cornelis Claeszn en van Pouwels Claeszn, als voogd van Haesje Joppedr., het achtergebleven weeskind van Neeltje Claesdr.
Gehuwd met Joppe.
4.  Cornelis Claeszn. Geboren voor 1505. overleden na 1582, in dat jaar treedt hij op als schuldeiser van 18 gulden uit de boedel van Jacob Janszn van der Speck, de zoon van zijn broer Jan. Reeds in 1544 komt hij in het kohier van de 10-de penning voor, evenals in de drie opvolgende kohiers. Hij is pachter van 18 morgen land met een woonhuis plus nog 4 morgen. Vanaf 1558 pacht hij ook een boomgaard.
In 1563 heeft hij een vordering op zijn schoonzuster Trijn, de weduwe van zijn broer Jan. In 1570 is hij borg voor zijn zoon Pieter, die dan de "Oostblok-tienden" koopt. Eerder was hij dat, in 1562, voor zijn broer Ouwe Pouwels Claeszn, in dat zelfde jaar treedt hijzelf ook als koper van tienden op. Ook is hij enkele malen gezworene van het ambacht geweest (1560)
.
5.  Ouwe Pouwel Claesz. (zie 16384).

32992 Harmen Dirckxzn. Bouwman in de polder Schieveen. Geboren circa 1490. overleden te Overschie voor 7 februari 1580. in 1544 wordt hij aangeslagen voor de 10-de penning voor 31 en 15 morgen land. Volgens het register van 1561 woont hij dan te Overschie en heeft hij een belangrijk deel van de landerijen verpacht aan zijn zoon Michiel Harmenszn, o.a. het zesde weer met daarop zijn woning, zelf gebruikt hij dan nog ongeveer 10 morgen land.
Gehuwd met
32993 Maritgen Jacobsdr. Overleden voor 1580.
Uit dit huwelijk:
1.  Michiel Harmenszn. (zie 16496).
2.  Thijs Harmenszn.
3.  Dirck Harmenszn. hij verkrijgt op 13 mei 1562, als ambachtsbewaarder van Schieveen en als gemachtigde van een aantal landeigenaren in die polder, o.a. van zijn vader Harmen Dirkszn, consent van Delfland, toestemming om in Schieveen twee verlaten aan te leggen.
4.  Pieter Harmenszn.
5.  ouwe Neeltgen Harmensdr. Overleden voor 1580.
6.  jonge Neeltgen Harmensdr.
7.  Lijsbeth Harmensdr. Overleden voor 1580.
8.  Pouwel Harmenszn. Overleden voor 1580.
9.  Maritgen Harmensdr. Overleden voor 1580.

32994 Gabriël Adriaanszn. Bouwman. overleden te Berkel voor 10 maart 1578. landeigenaar en pachter te Berkel en kerkmeester (1520) aldaar.
Kind:
1.  Aefgen Gabriëlsdr. (zie 16497).

33008 Cornelis op DIJCXHOREN. Geboren ± 1500 te Voorschoten.
Kind:
1.  Pieter Corneliszn (zie 16504).

33012 Philips Aertszn. Overleden voor 1557. Zoon van Arent Gerritszn. (zie 66024).
Kind:
1.  IJsbrandt Phillipszn HEEMSKERK (zie 16506).

33088 Jan Arentsz. TOU van der BURGH, Heil. Geestmeester Naaldwijk. Overleden voor 1498. Zoon van Arent Jansz. TOUWEN (zie 66176) en Lijsbeth (zie 66177).
Gehuwd voor de kerk 1485 met
33089 Lijsbeth. Overleden na 1504.
Uit dit huwelijk:
1.  Arent Jansz. TOU(W) van der BURCH (zie 16544).

34304 Cornelis Cornelisz. VERSIJDEN. Geboren ± 1506 te Berkel. Overleden ± 1568 te Berkel. Schout van Berkel van 1551 tot 1562, gezworene van Berkel.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1530 te Wateringen ? Echtgenote is Catrijn Vrankendr. Geboren te Maasland. Overleden voor 1540.
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1540 te Berkel met N.N. Pietersdr. van DIJCK (zie 34305).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jacob Corneliszoon 't HART (VERSIJDEN) (zie 17152).
34305 N.N. Pietersdr. van DIJCK. Geboren ± 1510 te Berkel. Overleden ± 1560 te Berkel.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 34304).

34944 Simon Pieterszn. BEAUMONT, boer, hij bezat 23 morgen land.
Kind:
1.  Gerrit Symonszn (zie 17472).

34948 Jacob Corneliszn. van den BURGH, brouwer. Overleden op 21-01-1570 te Delft. Zoon van Cornelis Huyghen van der BURCH (zie 69896) en Engeltje N.N. (zie 69897).
Gehuwd met
34949 Marritgen Mattheusdr. van BERENDRECHT. Overleden ± 1570. Bron: Prometheus VII, kwartierstaat "Van Gent". Dochter van Matheus Janszn. van BERENDRECHT (zie 69898) en Margriet Cornelisdr. van DELFT (zie 69899).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Jacobszn. (zie 17474).
2.  Jan Jacobszn.
3.  Huych Jacobszn. Overleden voor 9-10-1590.
4.  Philips Jacobszn.
5.  Katarina Jacobsdr.
6.  Stijntgen Jacobsdr.
7.  Marijtge Jacobsdr.
Gehuwd met Pieter Corneliszn. van der MEER. Overleden voor 1-5-1591.

34950 Mr. Willem Thieleman van den HEUVEL. Overleden ± 1558. Zoon van Thielman Corneliszn. van den HEUVEL (zie 69900) en Aleid Dirksdr. van RODENRIJS (zie 69901).
Gehuwd met
34951 Anna Jan Apersdr. van MELISDYCK. Dochter van Jan Aper van MELISDYCK (zie 69902) en Christijn (Stijntje) Claesdr. van DIJCK (zie 69903).
Uit dit huwelijk:
1.  Aleyd Willemsdr. (zie 17475).

34954 Adriaan Claes Gillis TRAPPER. Zoon van Claas Gilliszn. TRAPPER (zie 69908).
Gehuwd met
34955 Maritge Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.  Belia Adriaansdr. (zie 17477).

36236 Gerrit Cornelis Dirkszn. overleden te Vlaardingerambacht tussen 1542 en 1547. schout van Vlaardingerambacht. Hij was weduwnaar van Neeltje Maartensdr.
Gehuwd met
36237 Ariaantje Mesen. Dochter van Mees Willemszn (zie 72474) en Marijtje (zie 72475).
Uit dit huwelijk:
1.  Leendert Gerritszoon van der HOEVE (zie 18118).

37250 Cornelis HOOREWECH. Geboren ± 1520.
Kind:
1.  Jannetje Cornelisdr van de HOOREWECH (zie 18625).

38404 Jan Hugenszn. BOOM. Geboren rond 1420 te Zierikzee. Overleden voor 12 augustus 1492, wanneer zijn zoon, Gerrit Meester Jan Boomszn. met zijn leen wordt begiftigd. Hij wordt ook genoemd: "Meester Jan Boom"; "Jan Boem" en "Jan Verboom".
Hij voerde als wapen: in zilver een ontwortelde en ontbladerde boom van sinopel.
Hij wordt in Geertruidenberg, in tegenwoordigheid van de Hertog op 10 april 1472 beëdigd als Schepen van Dordrecht. Als zodanig ook genoemd in 1473 en 1475.
Op 28 oktober 1477 door Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië beleend met een recht een derde deel van het Ambacht van Kijfhoek met zijn toebehoren, gelegen in het Ambacht van Zwijndrecht. Dit leen gaat op 12 augustus 1492 over op zijn zoon Gerard.

Gehuwd voor de kerk voor 1463 met
38405 Anna (Yda) van der DOES. Overleden kort voor 9 augustus 1480. Zij wordt op 28 oktober 1477 door Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië beleend met een Schroodambacht met de moutmate, groot en klein, met al zijn rechten en toebehoren binnen de stad Dordrecht. Dit leen gaat op 8 augustus 1480 over op haar zoon Gerrit.
Ze bezat ook 12 morgen land in Alblas.
Dochter van Bartholomeus van der DOES (zie 76810) en Yda van MUYLWYCK (zie 76811).
Uit dit huwelijk:
1.  Huijgh Janszn (zie 19202).
2.  Gerard. Geboren rond 1460. Overleden na 12 januari 1538. Ook genoemd: "Gerard Boem" en "Gerard Verboom".
3.  Jan. Geboren rond 1465. Overleden voor november 1536.
4.  Margaretha. Geboren rond 1470.
Gehuwd met Herbern (Herbaren) van CUYL.

39556 Aert (Arnout) Ockerszn. Geboren ± 1500. Overleden tussen 1556 en 1560. Leenman van Arkel en Langerak. Hij wordt op 5 september 1545 beleend met de helft van 4 morgen land en met de helft van 8 morgen land, beide te Oud Alblas, bij overdracht door Cornelis Adriaen Ockerszn. Hij gebruikt in 1553 15 morgen land gelegen op de Zuidzijde van Oud Alblas, vermeld in de Tiende Penning van 1553 en 1556. Zoon van Ocker Janszn. (zie 79112).
Gehuwd met
39557 Neeltgen. Zij gebruikt in 1561 6 morgen eigen land in Ocker Janszns land, 11 morgen in erfpacht en 12 morgen in huur samen met Arien Ockers. Vermeld in de Tiende Penning van 1561.
Uit dit huwelijk:
1.  Ocker Aertszn (zie 19778).
2.  Adriaen Aertszn. Beleend op 5-7-1597 met de helft van 8 morgen land en op 3-8-1597 met de helft van 4 morgen land, bij overdracht van zijn broer Ocker. Op 4-4-1616 en 30-5-1616 worden beide lenen overgedragen aan Dik Claeszn Calis.

52998 Cornelis Janszoon, timmerman te Leiden. Geboren 1506 te Leiden. Overleden 1559 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk ± 1530 te Leiden met
52999 Claartje van der WARTEL. Geboren ± 1510. Overleden ± 1570.
Uit dit huwelijk:
1.  Neeltje Cornelisdr. Geboren ± 1531 te Leiden.
2.  Jacomijntje Cornelisdr. Geboren ± 1533 te Leiden.
3.  Claartje Cornelisdr. van DUIJVENBODE (zie 26499).
4.  Ulrich Corneliszoon van DUIJVENBODE. Geboren ± 1540 te Leiden.
5.  Willem Corneliszoon van DUIJVENBODE. Geboren 1542 te Leiden. Overleden 1616 te Leiden. Willem Corneliszoon Speelman was "luitspeler" en organist van de Pieterskerk in Leiden.
Tijdens het beleg van Leiden in 1574 heeft hij, ondanks de grote hongersnood, een aantal postduiven in leven gehouden. In september 1574 heeft hij deze duiven aangeboden aan het stadsbestuur om ze buiten de muren te laten smokkelen. Via deze dieren hebben enkele brieven van de geuzenleider Louis de Boisot het stadsbestuur bereikt, waarin werd aangekondigd dat de dijken rond de stad doorgestoken zouden worden en zodoende de Spanjaarden zouden worden verjaagd. Dankzij deze berichten heeft de stad het beleg nog een paar dagen volgehouden. Het beleg werd op 3 oktober 1574 opgeheven.
Het stadsbestuur van Leiden heeft in 1578 aan Willem Corneliszoon en zijn beide broers het recht toe gekend de naam "van Duijvenbode" te gebruiken en een wapenschild te voeren, met daarop twee rode, kruislings liggende, Leidse sleutels met in elk kwadrant een blauw duifje.
Willem Corneliszoon is in 1616 kinderloos overleden. Blijkens een akte van 24 augustus 1607 was hij voogd over een kleinzoon van zijn zuster Claartje, Cornelis Matthijszoon Weijns. Deze Cornelis Mattijszoon heeft de naam "Van Duijvenbode" van zijn beroemde oudoom overgenomen.

6.  Jan Corneliszoon van DUIJVENBODE. Geboren ± 1544 te Leiden.

61568 Cornelis Janszn. BOUTESTEIJN. Overleden juni 1586 te Wateringen. Schout van Wateringen (1566, 1573); Koster van de Pastorie aldaar; Patroon van het Onze Lieve Vrouwe Gilde aldaar. Vermeld in een charter van het klooster St. Ursula te Delft in 1560.
Kind:
1.  Jacob Corneliszoon (zie 30784).

61570 Dirk van ENGELEN.
Kind:
1.  Beatrix Dircksdr. (zie 30785).

61648 Maerten Joriszn. Overleden te Gouderak voor 1 december 1592. Hij wordt genoemd in het kohier van de Tiende Penning in Gouderak in 1553, samen met zijn moeder, als grondbezitter van ruim 12 morgen land in het Middenblok, een polder onder Gouderak.
Op 1-12-1592 is hij niet meer in leven. Op die datum regelen zijn zoons het eigendom van het vaderlijk grondbezit "al te samen groet seven mergen den hoop sonder maet, leggende in het Middenblok". Waarschijnlijk had hij ook dochters, van zoon Joris zijn althans twee zwagers bekend, Pleunis Willemsz. en Marcus Dircksz.
Zoon van Joris Dirkszn. (zie 123296) en N.N. (zie 123297).
Kinderen:
1.  Joris Maertenszn. (zie 30824).
2.  Jan Maertenszn.
3.  Aert Maertenszn.
4.  Wouter Maertenszn.

Homepage | E-mail