Mijn Grootmoeder

Sjoukje Reitsma

werd geboren in Nijkerk, Gem. Ferwerderadeel, in Friesland op 14 januari 1877.
Na het overlijden van haar moeder, Wytske Wytses de Groot, verhuisde zij, met een zus van haar vader, naar de stad Utrecht.

Daar trouwt ze op 10 februari 1898 met

Willem Sijtze van Amersfoort

Haar vader, Anne Gerbens Reitsma, verhuisde later, met zijn tweede vrouw en hun kinderen, ook naar Utrecht.

Oma bewaarde een aantal foto's, sommige gemaakt in Leeuwarden, andere in Utrecht. Jammer genoeg staan op geen van de foto's namen of andere aanwijzingen welke personen er afgebeeld zijn.

Mocht U op één van de foto's iemand menen te herkennen, of bijv. een jaartal of een tijdvak weten waarin de genoemde fotografen hun werk deden, laat me dat dan s.v.p. weten.

E-MAIL


 

SJOUKJE REITSMA
1877 - 1967

L1

L2

Drie foto's gemaakt door:

De Jong
Nieuwestad 53
Leeuwarden

Wie zijn die echtparen ?
Zijn het Reitsma's, is het De Groot ?

Wie zou die oude man wel zijn ?

Wanneer zat fotograaf De Jong op dat adres ?

 

L3

L4

 

Gemaakt door:

C.B.Broersma
Willemskade F12
Leeuwarden

Andere familie dan hierboven, of een andere tijd ?

Fam. Reitsma ?

Fam. De Groot ?

 

L5

 

 

Gemaakt door:

J.H. Slaterus
Weerd K13
Leeuwarden.

 

 

Deze drie foto's zijn gemaakt in Utrecht door :

Anton C. Thomann
Wittevrouwensingel 13
in Utrecht

U1 en U2 lijken, qua gezicht Amersfoorten. Maar wie is U3 ?

Is zij de echtgenote van één van beide mannen ?

Helena Wilhelmina Milders ? + 1903

Maria Francina Kraaij ?
+ 1925

U1

U2

U3

U4

U5

Alledrie gemaakt door:

Gerard Ch. Smeekes
Geldersekade 19
Utrecht

De rechter foto toont vrijwel zeker,
Gerben Reitsma,
* 13-8-1887 te Nijkerk

Gezien de Friese kap en de familiegelijkenis zien we links het echtpaar:
Anne Gerbens Reitsma
1849 - 1911
en zijn tweede vrouw
Janke Dirks Anema
1851 - 1927

 

U6