VAN PIETERSON

De eerste vermelding van de geslachtsnaam " VAN PITERSON " heb ik gevonden in een akte in het ORA van Hedel, gedateerd 19 februari 1690. (Rijksarchief Arnhem, ORA Hedel, Nr. 158, inv. nr. 128). Deze akte legt de verkoop vast van een huis en erf in Hedel, " staende in de Meulenstraet aen den dijck" door :

" ZANDER  MICHIELSZ VAN PITERSON "

In latere vermeldingen van het ORA van Hedel wordt de naam al gespeld als " Van Pieterson "

De doop van genoemde Zander, zijn voorouders en verdere gezinsleden, zijn niet gevonden. Wel blijkt uit een akte van 11 maart 1685, dat hij zeker twee broers had: Jan Michielszn en Abraham Michielszn. De laatste was gehuwd met Metje Petersdr. en is voor 11 maart 1685 overleden.

Gezien het feit dat Sander Michielszn. in 1685 een huis koopt, mogen we zijn geboortedatum omstreeks 1660 stellen.

De doop - en trouwboeken van Hedel beginnen pas in 1685. Dat is waarschijnlijk de reden dat zijn huwelijk met Lodewijntje Petersdr. Moens en de doop van een dochter Maaike, niet zijn gevonden.

Sanders zoon " Arij " vestigt zich voor 1720 in Rotterdam, daar ontstaat een uitgebreid nageslacht.

Leendert van Pieterson, IV.26, heeft, gezien de huwelijksakte van zijn twee jongste kinderen, kennelijk zijn gezin in Rotterdam, omstreeks 1800, verlaten. In Amsterdam zijn een doopakte, een geboorteakte en een overlijdensakte gevonden die voor mij aanleiding zijn deze Leendert twee buitenechtelijke zonen toe te schrijven. De nakomelingen van één van die zonen, die onder verschillende varianten van de naam "van Pieterson" door het leven gaan, heb ik in de parenteel opgenomen.

Klik hier om door te schakelen naar de parenteel "Van Pieterson"


Mocht U gegevens van deze website over willen nemen, dan graag met bronvermelding en link naar deze site.