Deze genealogie betreft de afstammelingen van ene :


" WOUTER VAN AMERSFOORT "


Van hem is, jammer genoeg, geen doop gevonden.
In de Utrechtse doopboeken komt wel de doop voor van ene:
" WOUTERTJE ", dochter van Hendrick Janssoon van Amersfoort en Catharina Henrix, in Utrecht gedoopt op 10-3-1680.


Volgens de archivaris van het Utrechts Gemeentearchief is hier mogelijk sprake van een vergissing/verschrijving en zijn Hendrick Janssoon van Amersfoort en Catharina Henrix, ook vermeld als Sessier, wel degelijk de ouders van de, door mij als stamoudste van deze genealogie opgevoerde, Wouter van Amersfoort


Uit het huwelijk van Wouters kleinzoon "Steeven van Amersfoort" worden 8 zonen en 1 dochter geboren. Vier van deze zonen trekken uit Utrecht weg en daarmee verspreiden de nakomelingen zich over vrijwel heel Nederland.

Uit Cornelis, gedoopt 16-3-1774, ontstaat de " WAGENINGSE TAK " ;
uit Jacobus, gedoopt 15-9-1776, ontstaat de " STEENWIJKSE TAK " ;
uit Daniel, gedoopt 19-3-1780, ontstaat de " DEN HELDERSE TAK ", in deze tak komen naamsverbasteringen voor als: " Van Amersvoort " en " Van Amesfoort " :

de vierde zoon die uit Utrecht wegtrekt, Anthoni, gedoopt 16-2-1772, overlijdt als muzikant in Den Helder, gehuwd met Petronella Putker, van hem zijn nog geen nakomelingen bekend.


Ik pretendeer geenszins dat deze genealogie volledig zou zijn, in tegendeel. Op- en aanmerkingen en natuurlijk vooral aanvullingen zijn van harte welkom.

Klik hier om door te gaan naar de bestanden "Van Amersfoort".


Mocht U gegevens van deze website over willen nemen, dan graag met bronvermelding en link naar deze site.