Namenindex
Laen, van der
Aryen Gerritszn.
Cornelis Gerritszn
Laere, van der
Catharine
Jean
Lagas (Lagache)
Johannes (Jan)
Lagerweij
Lammert Anthoniszn.
Laloo
Johanna
Lambier
Catharina Jans
Lange, de
Geertrui
Sjoukje Pieters
Langelaan
Claas Corneliszn
Claes Corneliszn.
Jan Claeszoon
Machteld Claesdr.
Maritge Claesdr.
Langelaen
Neeltje Jansdr.
Langendijk (Lagendijk)
Dirkje Jansdr.
Langendoen
Lodewijk Cornelisz
Langewey
Neeltje Dirksdr.
Lannooy, de
Jacoba Susanna
Lapeer
Pieter Jansse
Lapper
Mootske Willems
Laroux
Barendina Maria
Johanna Margaretha
Leck, van der
Alijd
Willem Willemszn.
Lecq), (van der
Bouwen Claessen
Cornelia
Lecq, van der
Aegje
Anna Claesdr.
Antonia
Boudewijn Claeszn.
Catharina
Claes Bouwenszoon.
Clasijntje
Willem Bouwens
Lede, van der
Elisabeth
Lee, van der
Dirkje Jacobsdr
Leede, van der
Floris
Folpert
Herbaren
Herbaren
Jan I
Mabilia
Leeflang
Aaltje IJsbrand
Ary
Ary Gerrits
Cornelis Gerritszn.
Eldert
Emmerentie
Gerrit Michielszn.
Grietje Gerritsdr.
IJsbrand Arienszoon
Korstiaan
Maartje Gerritsdr.
Martijntje
Michiel Gerritszn.
Neeltie Gerritsdr.
Neeltje Jans
Neeltje Michiels
Phillips Gerrits
Pieter
Willem Gerrits
Leeflangh
IJsbrant Michielszn.
Michiel Willemszn.
Leeroux
Jan
Leeuw, de
Jan Andrieszn.
Leeuw, van der
Antje
Leeuwen), (van
Maertge (Maria) Willemsdr.
Leeuwen, van
Abraham
Adriana Willemsdr.
Antje Jacobsdr.
Claas
Dirk
Dirk Gijsbertszn.
Jannetje
Jannetje
Jannetje Abrahamsdr.
Joost Pieterszn.
Joris Jansen
Krijntje Petersdr.
Leendert
Leendert
Neeltje Jacobs
Peter Janszoon
Willem Dirckszn.
Leeuwenschilt
Marijtje Meessen
Mees Janszoon
Leeuweschilt
Jan Meeszoon
Leevlang
Arien Michielszn.
Dirk Michielszn
Grietgen Michielsdr.
Michiel Thoniszn.
Leewis
Maarten
Leger
Cornelia Hubertina
Lek, van der
Ariaantje Claasdr.
Leliveld
Marie Annette
Lely
Maartje Ariens
Lely, van der
Arendt Dirckszn
Dirck Azn.
Jannetje Arends
Leroux
Abel
Jacoba
Jan
Levelang
Adriaen Willems
Ariaentgen Ariensdr.
Arie Pleunen
Fijtgen Ariensdr.
IJsbrant Ariens
Jannetje Ariens
Maerten Arienszn.
Pleun Ariens
Teunis Arienszn.
Levelangh
IJda Willemsdr.
IJsbrandt Thonis
IJsbrandt Willemszn.
Marritgen Willemsdr.
Neeltje Dirksdr.
Willem IJsbrandtszn.
Leverey
Anna
Antenette
Burgie
Catharina
Davit
Johannes
Johannes
Johannes
Laurens Jansse
Leverij
Adriana
Leyden), (van
Heyn Philipszn.
Leyden, van
Aelbrecht Dirckszn.
Aernoud Philipszn.
Dirck Aelbrechtszn.
Dirck Pieterszn.
Duyve Dirksdr.
Jan Aernoutszn.
Pieter Janszn.
Liederkecke Richardsdr., van
Margaretha
Liere Willemsdr., van
Gommeriene
Lievere, de
Abraham
Ligchaam
Cornelis
Linde), (van der
Jacob Davidts
Linde, van de
Aert Jacobs
Ariaantie
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jaepje
Magrietie
Neeltie
Neeltie
Pleun
Teunis
Linde, van der
David Jacobse
Davidt Davidse
Francoys
Heijnderick Davidse
Jacobus
Jacobus Davidse
Jacobus Davidse
Jakop Davidse
Jannetje Davidsdr.
Krijn
Machtelie
Magiel Davidse
Maria Davidse
Maria Davidse
Linden, van der
Ary
Kornelis
Marijtie Aards
Linschoten, van
Lijsbeth Jacobs
Lith, van
Jenneken Jansdr.
Lock (Luck)
Susanne Jorisse
Lodder
Aegje Cornelisse
Gijsje
Loen Zegherszoon, van
Gijsbert
Lok
Krijn
Lont
Laurens
Loon van Kijfhoek, van
Arend
Berta
Gijsberta
Lysbeth
Loon, van
Claas Petersz
Cornelis Claaszn.
Elisabeth Gijsbertsdr.
Hillichje Claasdr.
Jacobus Claaszn.
Jannechje Claasdr.
Johannes Claaszn.
Margrietha Claasdr.
Margriethe Claasdr.
Marijtje Claasdr.
Pieter Claaszn.
Willem Claaszn.
Willemijntje Claasdr.
Looren
Ary Cornelisz.
Cornelis Aryensz
Johanna Cornelisdr.
Mary Cornelisdr.
Neeltje Cornelisdr.
Willemijntje Cornelisse
Loose, de
Dirk Jacobszn
Jacob Dircxszoon
Neeltje Jacobsdr.
Looy, de
Gerrit
Hester Sara
Johanna
Pieter
Looze, de
Maria
Lorre
Maria
Loys
Hester
Lozier
Pieter
Luck
Abraham Joriszn.
Arij Joriszn.
Joris Joriszn.
Joris Louwen
Maartje Jacobs
Lugtigheid
Abraham
Abraham
Abraham
Abraham
Arentje
Jacob
Jacob Abrahamse
Koba
Liedewey
Liedewy
Lijsbeth
Lijsbeth Jacobsdr.
Lijsje
Lijsje Pietersdr
Maria
Neeltje
Neeltje Gerritsdr.
Pieter Abramszoon
Pieternelletje
Waling
Waling Pieterszn.
Walingh
Lugtigheijt
Abraham Gerrits
Gerrit Abrahamse
Lijsbeth Abrahamsdr.
Maertje Abrahamsdr.
Lugtigheit
Abram Jacobs
Gerrit Abrahamszoon
Jacob Abrahamszn
Marijtje Abrahams
Lugtigheyt
Jaapje Abrahams
Lunteren, van
Dirk
Lübbe
Anna Marija